Píndoles de coneixement


Aquesta secció recull les píndoles de coneixement de l'Observatori Socioeconòmic d'Osona


Les emissions de CO2 augmentaran en un 27% de cara a l’any 2030, si no es realitzen esforços a nivell mundial

Observatori

L’alta concentració de gasos hivernacle a l’atmosfera és la principal causant de l’augment de temperatures des de principis del segle XX. Tot i que alguns d’aquests gasos apareixen a l’atmosfera de manera natural, la major part està formada per CO2 provinent de l’activitat humana. Des de la primera revolució Industrial, la concentració de CO2 a l’atmosfera terrestre ha augmentat un 145%.

Si no es realitzen esforços a nivell mundial, les emissions augmentaran en un 27% de cara a l’any 2030, fet que suposaria una concentració de 450 ppm (parts per milió). Segons l’IPCC, a aquesta xifra no s’hi hauria d’arribar fins l’any 2100. de CO2.

Tot i que la necessitat de reduir les emissions de gasos hivernacle és evident, es presenta alhora com un objectiu difícil d’aconseguir si es té en compte el fort augment de la demanda energètica impulsada pel creixement econòmic dels països en vies de desenvolupament i no pertanyents a la OECD.

Tant és així, que el 90 % de l’increment d’aquesta demanda provindrà de països no pertanyents a la OCDE. En especial la Índia, el Sud-est asiàtic, que patiran l’increment a partir del 2020, mentre la Xina i Rússia en els propers anys.

Canvi climàtic