Informes

 

L'informe recull els principals reptes de la comarca a partir de l'anàlisi dels indicadors socioeconòmics del territori.

Accedeix a l'informe

 

Informe monogràfic sobre l'estat de la contractació a Osona i l'adequació amb les tendències de la digitalització

Accedeix a l'informe

 

Aquest informe és una base de coneixement sobre les Megatendències que impactaran a tot el món.

Accedeix a l'informe

 

Aquest anuari presenta una bateria d'indicadors temàtics comparant ciutats mitjanes catalanes.

Accedeix a l'informe

 

L'estudi analitza quins components han tingut més pes en la creació o destrucció d’ocupació/p>

Accedeix a l'informe

 

Informe semestral que permet amb l'anàlisi de dades de teixit productiu i mercat de treball.

Accedeix a l'informe

 

Informe sobre les característiques de la població resident a l'estranger

Accedeix a l'informe

 

Informe sobre la situació econòmica i financera de les empreses de la comarca d'Osona

Accedeix a l'informe

 

Guia per mesurar l'economia social i solidària des dels ens locals

Accedeix a l'informe

 

Proposta metodològica de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL)

Accedeix a l'informe

 

Estudi de les característiques dels aturats majors de 45 anys a la comarca d'Osona

Accedeix a l'informe

Metodologia sobre les classificacions d'activitat econòmica utilitzades per l'Observatori