Què són les megatendències?


Les megatendències són els canvis globals que transformaran el món en què vivim. En aquest marc de canvi constant, en què les persones, els béns i el capital es mouen a una velocitat sense precedents i la tecnologia està alterant la forma de produir. L’estudi de les megatendències permet entendre quines seran les implicacions i els reptes que aquests canvis representaran per a les persones, les empreses i els governs.

Com a mètode de treball, les megatendències detectades s’agrupen en àmbits, constituint un camí que passa per les Tendències Demogràfiques, Geopolítiques, Tecnològiques, Econòmiques i Socials.

Tot i que cada tendència té entitat per ella mateixa, hi ha una clara interactivitat entre tots els àmbits. D’aquesta manera, la tecnologia afecta la forma de produir, de comprar i també la manera en què les persones es relacionen.

El valor final del coneixement generat consisteix a oferir mecanismes a les persones i les empreses per poder fer front al futur i a les oportunitats que presentarà el nou món.