Píndoles de coneixement


Aquesta secció recull les píndoles de coneixement de l'Observatori Socioeconòmic d'Osona


Dividends demogràfics:, una oportunitat per a l’Àfrica

Als països en vies de desenvolupament, la població en edat de treballar es mantindrà constant en termes relatius, però en termes totals es veurà incrementada en 750 milions de persones.
Creixement de la població Nou equilibri Est/Oest

Viurem en un món cada cop més envellit

El percentatge de població de 0 a 24 anys decreixerà del 43% al 39%, mentre que la població major de 60 anys augmentarà del 12% al 16%.
Envelliment

La força de treball mundial serà mòbil

Durant la darrera època, el nombre de persones que s’han desplaçat a l’estranger per treballar ha augmentat un 25%.
Migracions

L’empoderament dels joves com a solució a l’envelliment

Els països desenvolupats, on la gent viurà durant més anys i on naixeran menys infants, es trobaran amb una població envellida.
Envelliment

Noves estructures familiars

La família tradicional ha passat de ser l’única forma familiar a ser només una de les múltiples variables d’un ventall cada cop més ampli.
Canvis en l'estructura social

El creixement mundial es concentrarà en molt pocs països

La major part del creixement mundial es pot atribuir a una llista curta de països: Nigèria, Xina i Índia.
Creixement de la població Migracions

El creixement mundial de la població es desaccelerarà

L’any 2030 el nombre de persones arribarà fins als 8.500 milions.
Creixement de la població

Un 3 % de la població mundial viu com a immigrant

D’aquest 3%, gairebé la meitat resideix en regions d’alt nivell adquisitiu i altament urbanitzats
Migracions

Generació Z : l’empoderament de l’individu

La generació Z exemplifica l’apoderament de l’individu davant les empreses i els governs. Prefereixen produir els seus propis continguts que consumir allò que els ve donat.
Canvis en l'estructura social

1.800 milions de Millennials

Una de les generacions amb major nombre de població de la història
Canvis en l'estructura social