Què és l'Observatori Socioeconòmic d'Osona?

L’Observatori Socioeconòmic d’Osona treballa per ser un punt d'inspiració per a la transformació del territori, les empreses i les persones, facilitant la detecció de reptes que ajudin a definir nous projectes i models de negoci.

Per fer-ho desenvolupa dues línies de treball dins el marc de Creacció, Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement. D'una banda, és l’eina de monitorització de la realitat i la competitivitat comarcal i, de l'altra, actua com a element inspirador, actuant com a Observatori de prospectiva i anàlisi de les megatendències de futur.

Com a Observatori de competitivitat facilita informació per contribuir a desenvolupar estratègies i projectes (públics i privats) que potenciïn la competitivitat, aporta coneixement per a la presa de decisions dels diferents agents del territori i facilita l’accés a les dades en obert per al desenvolupament de noves oportunitats de negoci.

L’Observatori treballa amb dades pròpies i dades externes a partir de les quals genera indicadors socioeconòmics de diferents àmbits per als 50 municipis de la comarca d’Osona. A banda dels indicadors socioeconòmics, l’Observatori elabora uns productes periòdics i altres de no periòdics, a més d’oferir estudis a mida i un servei de consulta.

Alhora, la complexitat de l'entorn, la velocitat i la magnitud dels canvis obliguen a realitzar una anàlisi constant no nomes del present, sinó també de les noves condicions globals i d'aprofitament d'oportunitats de desenvolupament en les persones i territoris.

En aquest sentit, com a Observatori de prospectiva s'analitzen les principals megatendències per tal d'oferir una mirada al futur a través de les manifestacions del què està passant, amb l'objectiu d'esdevenir un punt de partida per entendre cap a on hem de transitar.