Destacats

L’impacte laboral de la Indústria 4.0 a Catalunya

Joan Miquel Hernández Gascón i el seu equip presenten un informe sobre com impactarà la indústria 4.0 en l'àmbit laboral

La digitalització està comportant uns canvis de tal magnitud en l’activitat econòmica i una acceleració tan rellevant en l’avenç tecnològic que avui en dia es parla amb tota naturalitat que estem davant el que ja s’anomena la quarta revolució industrial, la qual es caracteritza per la utilització de tota una sèrie de tecnologies1 que permeten la hibridació del món físic i el digital (cyber physical systems), un fenomen que ha vingut a anomenar-se Indústria 4.0 i que possibilita la connectivitat entre els diferents sistemes al llarg de la cadena de valor i més enllà d’una sola empresa així com una nova interacció entre l’home i la màquina.

L’IMPACTE LABORAL DE LA INDÚSTRIA 4.0 A CATALUNYA

 • L’automatització de la indústria comportarà la desaparició de tasques repetitives que no aportin valor i d’algunes no rutinàries que podran ser programades, però suposarà la creació d’altres de noves, cosa que s’oposa a la idea que la Indústria 4.0 hagi de significar importants pèrdues d’ocupació agregada.
 • A Catalunya, el 35% dels llocs de treball tenen una alta probabilitat de ser automatitzats en l’horitzó 2030 com a conseqüència de la implantació de la Indústria 4.0, si bé això no vol dir que tots ells seran substituïts per robots.
 • El risc d’automatització és molt més elevat en els llocs de treball que desenvolupin tasques rutinàries, de poca formació i amb salaris baixos.
 • L’economia catalana veurà un augment de la seva ocupació degut a la digitalització del +0,7% (+13.300 persones) fins l’any 2030, amb diferències entre els sectors: Indústria: ‐3,2% (‐12.200) Serveis: +2,0% (+29.400): especialment aquells lligats a la indústria
 • Les dues principals recomanacions d’aquest document són: cal potenciar i millorar la formació (contínua, professional i universitària) per facilitar la transició del capital humà cap als nous requeriments de la Indústria 4.0 i, per a aquelles persones que inevitablement es vegin expulsades del mercat de treball i no puguin adaptar‐se als canvis, cal prendre en consideració la posada en marxa de nous mecanismes de lluita contra la desigualtat.  

Nota de premsa

Informe

Veure les dades

Nova infografia sobre les dones de la comarca d'Osona

Pel dia internacional de les dones, es publica una infografia sobre les dones i la seva situació al mercat de treball.

Des de l'Observatori es vol destacar la situació de les dones al mercat de treball a la comarca d'Osona, per aquest motiu, aquest any es publica una infografia amb dades sobre la situació de les dones a la comarca i la seva realitat al mercat de treball, destacant aspectes com els nivells d'afiliació, la temporalitat i l'atur.

Veure les dades

Presentació del 4rt Informe de competitivitat de la comarca d'Osona

L'Observatori Socioeconòmic d'Osona va presentar ahir els principals indicadors destacats a l'Informe

Ahir dijous 1 de febrer es va realitzar la presentació d'aquest 4rt Informe en el marc del Consell General de Creacció.

A l'acte hi van assistir representants polítics, tècnics de les diferents administracions públiques, així com representants de les entitats comarcals. Després de presentar el més destacat de la diagnosi comarcal es va fer una dinàmica de reflexió a l'entorn dels reptes de futur de la comarca.

Aquest any, l'Informe destaca que la millora en els resultats econòmics no està tenint una correlació en l'àmbit social. Els anys de crisi econòmica ens han deixat una societat més vulnerable i amb més desigualtat.

Veure les dades

La població d’Osona augmenta fins a 156.572 habitants

L’any 2017 hi havia 78.480 dones i 78.092 homes empadronats a la comarca

IDESCAT ha publicat les xifres oficials del Padró municipal d’habitants segons les quals, a 1 de gener de 2017, la població d’Osona es va incrementar en 931 habitants respecte l’any anterior. La majoria de municipis han guanyat població, però destaca l’augment de Vic (677 habitants), Tona (163 habitants) o Torelló (118 habitants). Per contra, els municipis que han perdut més població han estat Manlleu (-97 habitants), Balenyà (-40 habitants), Sant Quirze de Besora (-33 habitants), Prats de Lluçanès (-32 habitants) i Les Masies de Voltregà (-30 habitants).

 

Veure les dades

El consumidor del futur

Saps com serà el consumidor del futur? La indústria i els serveis s'hauran d'adaptar a aquesta nova realitat.

Veure les dades

Treballar després de la crisi

Documental a TV3 (Sense Ficció)

 

Quan l'última crisi encara cueja, ens ve a sobre l'anomenada Quarta Revolució Industrial, amb robots i algoritmes que canviaran per sempre el món del treball tal com el coneixem.
 

Els robots i els sistemes d'intel·ligència artificial ens prendran la feina?

La crisi ens ha deixat un nou model de desigualtat social. 
Els indicadors de recuperació coincideixen amb l'anomenada quarta revolució industrial, la de la intel·ligència artificial i els robots, que canviarà per sempre el món laboral que coneixem.

 

Veure les dades

La transformació del mercat laboral

Saps com s'està transformant el mercat laboral? Estàs preparat?

Veure les dades

Es publiquen els informes sobre la conjuntura econòmica d’Osona, Vic i Manlleu

L’Observatori presenta els informes semestrals amb informació relacionada amb el mercat de treball i el teixit productiu de la comarca.

S’actualitzen les dades d’Osona i s’incorporen les anàlisi de Vic i Manlleu en els informes de conjuntura econòmica d’aquest any. Per consultar la informació pot clicar en la següent imatge: 

Veure les dades

22.068 alumnes d'infantil, primària i ESO van començar el nou curs escolar aquesta setmana

Aquest curs escolar arranca amb un 0,32% menys d’alumnes que l’any passat.

Osona comença el nou curs escolar amb 15.495 alumnes d’ensenyament infantil i primària i 6.573 a l’ESO. El rati d’alumnes per aula es manté en 21 alumnes de mitjana a primària,  mentre que per l’ESO baixa de 27 a 26 alumnes per aula. Aquesta reducció es deu a l’augment del nombre de grups i a la reducció del nombre d’alumnes total.

La comarca destaca en un augment d’alumnes de 2n cicle d’infantil mentre que Catalunya en redueix. En contraposició, Catalunya augmenta el nombre d’alumnes d’ESO, mentre que Osona en redueix.

Osona 24.456 alumnes en edat escolar (de 3 a 16 anys) i una població en altes probabilitats d’estar escolaritzada (de 0 a 24 anys) de 41.841 amb probabilitats d’anar als 133 centres educatius de la comarca que tenen educació infantil, primària, ESO, batxillerat, graus de FP mitjans i superiors i la universitat.

En el següent mapa es pot consultar la població per secció censal dels trams de població en edat potencial d’estar escolaritzats i els diferents centres educatius de la comarca. 

 

 

 

Veure les dades

L’atur a Osona creix a l’agost per una qüestió estacional

L’atur ha crescut en 304 persones aquest mes, hi ha un 3,83% més d’atur que al juliol, malgrat això, en relació al mes d’agost del 2016 trobem que hi ha 1.149 aturats menys (-12,24%).

L’atur del mes d’agost sempre acostuma a tenir més un component conjuntural per l’estacionalitat que no pas estructural. Segons les estimacions de l’Observatori, dels 8.239 aturats del mes d’agost, 7.455 es corresponen a atur estructural i 784 a atur estacional. En aquest sentit, respecte al mes anterior, l’atur estructural hauria baixat en 98 persones, mentre que l’atur estacional hauria pujat en 402. En relació a l’any anterior trobem que l’atur estructural realment ha baixat en 1.245 persones a l’atur (-14,31%), en canvi, l’atur estacional hauria crescut en 96 persones (+13,95%) degut a l’alta contractació temporal que s’està fent a la sortida de la crisi econòmica.

Si mirem les dades per sectors d’activitat econòmica s’observa que el 25,93% de l’increment dels aturats estacionals es deu als professors que estan a llistes i que es queden a l’atur sempre a les vacances encara que recuperin la majoria la feina al tornar a la temporada escolar. Seguidament el sector que més aturats estacionals aporta al mes d’agost (15,39%) és el de serveis a les empreses, sobretot de treball temporal i serveis de neteja per la baixada de l’activitat empresarial. Finalment segueix la construcció, aquest sector aporta el 12,38% de nous aturats que tenen un component estacional i no pas estructural. Pel que fa a l’atur estructural, tots els sectors no generen més atur d’aquest tipus, la majoria en redueix.

A més a més, una altra dada a tenir en compte, que reforça aquesta informació és que aquest mes d ‘agost els aturats que porten menys de 3 mesos a l’atur han crescut en 286 persones, el 94% del nou atur registrat aquest mes d’agost, mentre que la resta només han augmentat en 18 persones. Aquestes dades ens diuen per una banda que malgrat baixar l’atur estructural, el que queda porta cada cop més anys a l’atur, ja que el 45,11% dels aturats registrats aquest mes d’agost porta més d’un any a l’atur; i que per l’altra banda, la contractació temporal que s’està fent està creant cicles d’aturats estacionals cada cop més grans.

Veure les dades

Ja tenim actualitzada la secció d’infografies amb nova informació d’activitat econòmica

Podeu obtenir les infografies d’atur i contractació que actualitzem mensualment i també les d’activitat econòmica (empreses, assalariats i autònoms) que actualitzem trimestralment.

Ja estan actualitzades les infografies d’activitat econòmica al següent enllaç:

http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=seccio&tag=infografies

 

Podeu consultar informació relacionada amb:

Activitat econòmica empreses:

 • Evolució del nombre d’empreses
 • Evolució interanual del nombre d’empreses
 • Empreses per sectors
 • Empreses per seccions d’activitat econòmica
 • Evolució de les empreses per secció d’activitat econòmica
 • Empreses per dimensió
 • Nombre mitjà d’assalariats per empresa
 • Activitat econòmica de les empreses més grans
 • Empreses per municipi

Activitat econòmica assalariats:

 • Evolució del nombre d’assalariats
 • Evolució interanual del nombre d’assalariats
 • Assalariats per sectors
 • Distribució dels assalariats per seccions d’activitat
 • Evolució dels assalariats per secció d’activitat econòmica
 • Mitjana dels sectors amb més assalariats per empresa
 • Assalariats per municipi

Activitat econòmica autònoms:

 • Evolució del nombre d’autònoms
 • Evolució interanual del nombre d’autònoms
 • Autònoms per sectors
 • Distribució dels autònoms per seccions d’activitat
 • Evolució dels autònoms per seccions d’activitat econòmica
 • Autònoms per municipi

Veure les dades

Nova secció de mapes

Ja podeu consultar la taxa d’atur del mes de juny

L’Observatori Socioeconòmic d’Osona ha estrenat una nova secció de mapes on es poden consultar els següents:

 • Taxa d’atur per municipis
 • Concentració de llocs de treball
 • IRPF per comarques
 • Parcel·les industrials
 • Empreses agroindustrials
 • Intensitat viària

Veure les dades

L’atur a Osona baixa i registra la millor dada des de l’octubre del 2008

La comarca d’Osona aquest últim mes registra 8.080 aturats, un 14,72% menys que l’any passat

L’atur a Osona està baixant consecutivament des de l’agost del 2016. Els nivells d’atur a Osona al maig han tornat a nivells de l’octubre del 2008. El nombre d’aturats s’ha reduït en 291 persones respecte al mes anterior, representa una caiguda del 3,48%.

Vic i Manlleu han registrat 2.670 i 1482 aturats respectivament, amb una reducció interanual del -14,53% i del -14,97%.  En general, l’atur ha baixat i/o s’ha mantingut igual que a les xifres del mes anterior a un 78,44% dels municipis de la comarca d’Osona, mentre que només un 21,56% dels municipis de la comarca han augmentat el nombre d’aturats respecte al mes anterior.

Pel que fa a la reducció comarcal comparada, Osona presenta una reducció major que la mitjana de Catalunya, major que a les comarques del seu entorn, encara que similar a la del Bages, però inferior a la majoria de comarques. La Segarra és la comarca amb més reducció de l’atur relativa respecte el mes passat (-20,22%) , mentre que el Pallars Sobirà és l’única comarca on creix l’atur un 3,1%. Per zones, les Terres de l’Ebre i Lleida són les que més redueixen l’atur en termes relatius, en canvi, el Camp de Tarragona, el Barcelonès, l’Anoia i el Pirineu, són les zones on menys es redueix l’atur.

 

Veure les dades

Els rendiments obtinguts per contribuent al 2014 són un 2,09% menors als del 2009

La comarca d’Osona té una mitjana de 18.537€ en relació a la base imposable general per declarant del 2014, menor a la del 2009, que va ser de 18.933€.

Osona segueix per sota de la mitjana catalana pel que fa als rendiments obtinguts del contribuent ja sigui pel treball, el capital immobiliari i mobiliari, pels rendiments empresarials, professionals i per les variacions patrimonials. Catalunya va presentar una mitjana de la base imposable general de 20.900€, mentre que Osona es va situar 11 punts percentuals per sota de la mitjana catalana.

Malgrat això, en el ranking comarcal Osona està en la posició 16 i té a 26 comarques per sota. Només el Barcelonès, el Garraf, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat i el Maresme es trobem per damunt de la mitjana catalana.

En relació als municipis majors de 1.000 habitants, Gurb i Sant Julià de Vilatorta mantenen una base imposable general per declarant superior a la mitjana catalana. I Seva, Folgueroles, Viladrau, Taradell, Sant Vicenç de Torelló, Tona, Vic i Calldetenes mantenen una mitjana superior a la d’Osona però inferior a la catalana. La resta estan per sota de la mitjana osonenca i tanca la llista Prats del Lluçanès amb 15.657€, més similar a la mitjana del Solsonès i del Berguedà.

Pel que fa a la variació respecte al 2009 els municipis que milloren són: Olost, que passa de 15.544€ a 16.567€; Sant Pere de Torelló, que passa de 15.917€ a 16.567€; Viladrau, que passa de 19.495€ a 20.237€; les Masies de Voltregà, que passa de 17.533€ a 17.952€; Sant Vicenç de Torelló, que passa de 19.136€ a 19.518€; Sant Hipòlit de Voltregà, que passa de 17.862€ a 18.040€ i Roda de Ter que passa de 17.317€ a 17.320€. En canvi els que més empitjoren són: Sant Martí de Centelles, que passa de 20.075€ a 18.484€; Sta. Eulàlia de Riuprimer, que passa de 19.352€ a 18.231€; Vic, que passa de 20.466€ a 19.408€; Seva, que passa de 21.479€ a 20.446€ i Folgueroles, que passa de 21.346€ a 20.394€.

Veure les dades

Publicació de l’informe sobre els residents a l’estranger 2017

La comarca d’Osona té 4.220 residents a l’estranger, un 17,33% més que l’any anterior

La comarca d’Osona va registrar 4.220 residents a l’estranger l’1 de gener del 2017; 2.296 homes i 1.924 dones. A partir de les dades de l’Institut Nacional d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) s’observa que s’ha produït un increment del 17,39% d’osonencs que han emigrat a l’estranger respecte l’any anterior. L’origen dels habitants que abans vivien a Osona i ara viuen fora del país, són principalment, de la ciutat de Vic (38,77%) i en segon lloc, de la ciutat de Manlleu (22,58%).

L’augment de la població d’Osona resident a l’estranger ha estat directament proporcional a l’evolució de la crisi econòmica del país com reflecteix l’evolució de l’emigració en els darrers anys, per damunt del que ho ha fet a la resta del territori català, sobretot a partir del 2012.

Si comparem l’evolució dels residents a l’estranger d’Osona en el context català observem que mentre Catalunya manté un creixement constant durant tot el període analitzat, el comportament de les dades de la comarca és clarament exponencial durant el període del 2013 – 2015, encara que es modera en aquests últims anys.

Aquesta tendència més exponencial a Osona té a veure amb els perfils d’emigració a l’estranger, mentre a Osona predomina el perfil de família amb fills nascuts a Catalunya que marxen a Alemanya, França i Bèlgica, a Catalunya hi predomina el retorn de persones nascudes a Amèrica Llatina al seu país d’origen.

Veure les dades

La reducció de l'atur per municipis

Aquest mes hi ha 8.371 persones a les llistes d'atur d'Osona, 344 menys que el mes anterior.

A Osona hi ha 8.371 persones aturades, en comparació amb l'abril de l'any passat, el nombre d'aturats registrats s'ha reduït en 1.326 persones, això significa una caiguda del -13,67%. Respecte el mes anterior, s'han registrat 344 aturats menys, una disminució del nombre d'aturats del -3,94%, la major baixada mensual registrada des de l'octubre del 2008, ja que no es registrava una xifra tan baixa d'aturats a Osona.

Els municipis de la comarca que han reduït més l'atur han estat Taradell, amb una variació relativa del -23,34% respecte a l'any passat (-74 aturats) i Torelló, amb una variació relativa del -15,02% respecte a l'any passat (-128 aturats). En relació a les ciutats més grans de la comarca, Vic ha disminuït els aturats un -12,15% (-382) respecte a l'any anterior i Manlleu segueix la línia de Vic amb un -12,56% (-221) d'aturats.

 

Nº aturats Abril 2017

Nº aturats Març 2017

Nº aturats Abril 2016

Var. Mensual

Var. Interanual

Alpens

10

9

13

11,11%

-23,08%

Balenyà

222

237

277

-6,33%

-19,86%

Brull, el

6

7

6

-14,29%

0,00%

Calldetenes

96

109

114

-11,93%

-15,79%

Centelles

411

420

448

-2,14%

-8,26%

Espinelves

4

5

8

-20,00%

-50,00%

Esquirol, L'

79

84

91

-5,95%

-13,19%

Folgueroles

60

62

64

-3,23%

-6,25%

Gurb

51

55

62

-7,27%

-17,74%

Lluçà

9

9

11

0,00%

-18,18%

Malla

4

4

6

0,00%

-33,33%

Manlleu

1539

1607

1760

-4,23%

-12,56%

Masies de Roda, les

19

25

31

-24,00%

-38,71%

Masies de Voltregà, les

120

135

163

-11,11%

-26,38%

Montesquiu

42

49

53

-14,29%

-20,75%

Muntanyola

26

27

28

-3,70%

-7,14%

Olost

51

51

59

0,00%

-13,56%

Orís

8

9

7

-11,11%

14,29%

Oristà

15

17

15

-11,76%

0,00%

Perafita

12

14

20

-14,29%

-40,00%

Prats de Lluçanès

100

99

126

1,01%

-20,63%

Roda de Ter

332

349

395

-4,87%

-15,95%

Rupit i Pruit

3

4

4

-25,00%

-25,00%

Sant Agustí de Lluçanès

0

0

0

0,00%

0,00%

Sant Bartomeu del Grau

48

51

61

-5,88%

-21,31%

Sant Boi de Lluçanès

15

14

20

7,14%

-25,00%

Sant Hipòlit de Voltregà

140

155

181

-9,68%

-22,65%

Sant Julià de Vilatorta

96

97

106

-1,03%

-9,43%

Sant Martí d'Albars

6

5

6

20,00%

0,00%

Sant Martí de Centelles

73

78

83

-6,41%

-12,05%

Sant Pere de Torelló

120

129

130

-6,98%

-7,69%

Sant Quirze de Besora

72

77

82

-6,49%

-12,20%

Sant Sadurní d'Osormort

2

1

2

100,00%

0,00%

Sant Vicenç de Torelló

76

77

91

-1,30%

-16,48%

Santa Cecília de Voltregà

5

6

4

-16,67%

25,00%

Santa Eugènia de Berga

90

97

108

-7,22%

-16,67%

Santa Eulàlia de Riuprimer

54

57

66

-5,26%

-18,18%

Santa Maria de Besora

4

4

6

0,00%

-33,33%

Seva

152

155

168

-1,94%

-9,52%

Sobremunt

8

6

6

33,33%

33,33%

Sora

8

7

9

14,29%

-11,11%

Taradell

243

256

317

-5,08%

-23,34%

Tavèrnoles

6

9

4

-33,33%

50,00%

Tavertet

6

8

9

-25,00%

-33,33%

Tona

408

409

437

-0,24%

-6,64%

Torelló

724

750

852

-3,47%

-15,02%

Vic

2762

2847

3144

-2,99%

-12,15%

Vidrà

8

8

7

0,00%

14,29%

Viladrau

17

11

12

54,55%

41,67%

Vilanova de Sau

9

14

15

-35,71%

-40,00%

OSONA

8371

8715

9.697

-3,95%

-13,67%

 

 

 

Veure les dades

Els components del creixement a Osona, el Vallès Oriental i l’àmbit de la Xarxa C-17. Anàlisi Shift-share

El 65% de la generació d’ocupació a Osona entre l’any 2008 i l’any 2015 va venir determinada per l’efecte competitiu de la comarca

Segons l'estudi presentat ahir dimecres 3 de maig a La Garriga "Els components del creixement a Osona, el Vallès Oriental i l'àmbit de la xarxa C-17", més de 6 de cada 10 nous llocs de treball generats a la comarca d'Osona durant el període 2008-2015 s'expliquen per un efecte competitiu. És a dir, el territori va presentar les condicions adequades per generar llocs de treball, tot  i que l'efecte de l’evolució positiva de l’economia catalana segueix tenint un pes important en la creació d’ocupació. 

L'estudi ha estat realitzat en col·laboració entre l’Observatori Socioeconòmic d’Osona i l’Observatori-Centre d’Estudis del Vallès Oriental i té per objectiu conèixer què ha determinat la creació (o destrucció) de llocs de treball en aquests territoris durant el període 2008-2015. Per fer-ho, l’estudi es basa en l’anàlisi de components que permet detectar què explica l’evolució de l’ocupació en un territori a partir d’aquests tres components: efecte global, efecte sectorial i efecte competitiu.

En el període de crisi econòmica, la destrucció de llocs de treball en els àmbits territorials estudiats s’explica per la dinàmica general de l’economia catalana (efecte global). Entre 2008 i 2013 l’efecte global va ser responsable del 70-80% de la pèrdua de llocs de treball, mentre que l’efecte competitiu no va tenir quasi influència en el cas d’Osona i una lleugera influència en el cas del Vallès Oriental (3,9%) i els municipis de la Xarxa C-17 (3%).

Durant els anys de contracció econòmica (2008-2013), la construcció i el sector del metall són les activitats econòmiques que registren més pèrdua de llocs de treball, influenciats bàsicament per l’efecte sectorial. 

En l’inici de la recuperació (2013-2015) l’agroindústria, el sector del metall, la logística i el sector TIC,  van generar les condicions necessàries a Osona per crear nous llocs de treball, sent més determinant aquest efecte competitiu d’aquests sectors econòmics que l’arrossegament positiu del conjunt de l’economia de Catalunya, Destaca la dinàmica del sector del metall, que sent un dels sectors amb més pèrdua de llocs de treball durant la crisi, posteriorment va estar un dels sectors on més va crèixer l'ocupació en la fase de recuperació econòmica.

Veure les dades

Els llocs de treball es concentren als municipis de l'eix de la C-17

Les infraestructures condicionen la concentració de llocs de treball a la comarca d'Osona

Durant el IV Trimestre del 2016 es van registrar 64.702 llocs de treball a la comarca d'Osona. El 85% d'aquests es concentren territorialment als municipis més pròxims a la C-17, concretament, el 65,6% del total només es van registrar a 5 municipis de la comarca (el 10%): Vic, Les Masies de Voltregà, Manlleu, Torelló i Gurb. Existeix a la comarca una estreta relació entre la concentració de llocs de treball amb la proximitat a infraestructures, en aquest sentit, aquesta concentració dependrà en part de la facilitat d'accés a grans infraestructures viaries i ferroviaries. 

El mapa que hi ha a continuació mostra la relació entre aquesta concentració i l'accés a les infraestructures viaries i ferroviaries. 

MUNICIPI LLOCS DE TREBALL %
Vic 23.878 36,9%
Les Masies de Voltregà 5.328 8,2%
Manlleu 5.063 7,8%
Torelló 4.264 6,6%
Gurb 3.917 6,1%
Centelles 2.323 3,6%
Tona 2.186 3,4%
Taradell 1.560 2,4%
Viladrau 1.442 2,2%
Seva 1.283 2,0%
Roda de Ter 1.068 1,7%
Balenyà 928 1,4%
Sant Vicenç de Torelló 890 1,4%
Sant Pere de Torelló 861 1,3%
La resta de municipis 9.711 15,0%
TOTAL 64.702 100%

 

Veure les dades

La contractació temporal segueix marcant la tendència general a Osona

A Osona hi ha 3.828 contractes nous aquest març, del quals el 83,67% són temporals.

Aquest mes de març s’han generat 428 contractes més que al març del 2016 (+12,59%) i 420 més que el mes passat (+12,32%). Aquestes dades però mantenen a la baixa el creixement de nous contractes, que segueixen una tendència creixent però cada cop menor respecte a l’any anterior, consolidant els creixements precedents i reduint les expectatives d’augments constants.

Elaboració pròpia a través de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu

 

Pel que fa als indefinits, aquests mantenen una tendència de creixement més lenta respecte al total dels contractes, amb 8 contractes més respecte al març del 2016 (+1,3% de variació interanual) es consolida com el creixement més baix de tota la sèrie. Al 2016 es va mantenir una mitjana de creixement interanual del 17,98% i un creixement del mes de març del 28,88% respecte al 2015. Aquest any 2017 la mitjana es manté en el 13,38% però amb tendència a la moderació.

En comparació amb Catalunya, aquesta manté una variació constant mitjana del 10%. A diferència d’Osona, Catalunya manté creixements constants en la contractació mentre que la comarca tendeix a reduir el creixement. En aquest sentit, Catalunya presenta 262.621 nous contractes, 40.252 més que el mes anterior (+18,10%) i 34.808 més que el març de l’any 2016 (+15,28%).

Veure les dades

Osona continua reduïnt l'atur

El nombre d'aturats baixa 1.271 persones (-12,73%) respecte el març del 2016

Dels municipis de més de 5.000 habitants de la comarca, el municipi que redueix més l'atur ha estat Taradell, amb una variació relativa del -18,73% respecte l'any passat (-59 aturats), tot i que ha augmentat lleugerament, un 1,59%, en relació al passat mes de febrer. Torelló, amb un -14,87%, és el segon municipi en reducció d'atur (-131 aturats).

Malgrat que la resta de municipis majors de 5.000 habitants (Vic, Manlleu, Tona, Centelles i Roda de Ter), també han disminuit el nombre de persones a l'atur, aquests municipis han evolucionat per sota la tendència mitjana de la comarca. Concretament, Roda de Ter i Centelles, tenen una reducció d'atur per sota de la mitjana catalana.

 

Veure les dades

Producte Interior Brut per habitant

Dades comarcals (Índex Catalunya = 100)

Segons les dades publicades per Idescat, l'any 2014 només 9 comarques i l'Aran presentaven un PIB per habitant per sobre de la mitjana catalana:  la Ribera d'Ebre (36.000 €), el Barcelonès (34.500 €), l'Aran (32.100 €), l'Alt Camp (31.100 €), el Tarragonès (30.200 €), la Segarra (29.500 €), el Baix Llobregat (28.500 €), el Gironès (28.100 €), l'Alt Penedès (28.100 €) i el Vallès Oriental (27.900 €). La mitjana catalana es va situar en 27.800 euros. Per altra banda, el Montsià va ser la comarca amb el menor PIB per càpita (amb 16.000 euros), seguida del Baix Penedès i el Garraf (amb 16.400 i 16.600 euros per habitant, respectivament). 

Osona, amb una mitjana de 26.800 euros per habitant, es posicionava en 13è lloc, darrera de la Conca de Barberà, i el Vallès Occidental.

 

Veure les dades

El Perfil de la Ciutat estrena web

www.perfilciutat.net

La Xarxa El Perfil de la ciutat és un projecte de col·laboració on participen 13 ajuntaments de ciutats mitjanes catalanes, entre les quals l’Ajuntament de Vic. El projecte, iniciat l'any 1998, consisteix en una col·laboració tècnica i metodològica executada pels diferents observatoris, i té l’objectiu d’aplicar i compartir eines i coneixement, així com de treballar un seguit d’indicadors que permeten l’elaboració d’uns perfils i la comparativa entre els municipis.

Us convidem a conèixer la nova pàgina web, ara amb un disseny més modern i més accessible.

 

Veure les dades

Mirades al futur, l'Informe de Megatendències

L'Informe és un recull de les principals tendències de futur que impactaran al món en els propers anys

L’estudi es presenta com a element inspirador amb l’objectiu d’aportar informació i coneixement, tant a les empreses com a les persones, en la transformació de la realitat comarcal. Les vint-i-quatre tendències de futur estudiades que recull l’Informe s'han classificat en cinc grans àmbits: demogràfiques, socials, econòmiques, geopolítiques i tecnològiques.

L’Observatori Socioeconòmic d'Osona inicia amb aquest estudi una segona línia d’investigació vinculada a la prospectiva, la qual es treballarà en paral·lel a la monitorització i l’anàlisi de la realitat comarcal.

Informe de megatendències: Mirades al futur

Veure les dades

3r Informe de competitivitat de la comarca d’Osona

Osona creix econòmicament, però ho fa amb una distribució desigual en el territori

Avui, Creacció ha presentat aquest tercer Informe que elabora cada any l’Observatori Socioeconòmic d’Osona. Destaca la recuperació econòmica dels darrers dos anys amb un creixement que no es donava des del 2007. Tot i l’evolució positiva d’alguns indicadors, com el descens continuat de l’atur, aconseguir generar una ocupació de qualitat és un gran repte per a la comarca.

L’Informe ha mantingut la mateixa estructura que en edicions anteriors, i defineix els reptes de futur a partir de l’anàlisi dels principals indicadors agrupats en quatre dimensions; la productiva, la formativa, la social i la territorial. Com a novetat, aquest any els reptes s’han treballat en quatre comissions, una per dimensió, on han participat diversos agents econòmics, polítics i socials de la comarca.

Descarregueu l'Informe

 

Veure les dades

“Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona”

L’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona radiografia l’estructura productiva de les dotze comarques

L’estudi, elaborat amb el suport de l’Ajuntament de Manresa,  fa una anàlisi de les prop de 90.000 empreses de la demarcació, les quals representen el 83,8% de la facturació total catalana i el 81,3% dels ocupats, a partir dels comptes anuals que les empreses presenten al Registre Mercantil.

Les empreses químiques i les farmacèutiques són les que més facturen (7,3%), seguides de les classificades com a “Altres tipus de comerç a l’engròs” (6,5%). Però l’estudi conclou que les empreses que més facturen no són les més rendibles ni les que més ocupen. El sector serveis és el sector que concentra més ocupació, amb un 10,1% del total, i les “Activitats financeres i d’assegurances” lideren el rànquing dels que obtenen més beneficis.

Les 3.010 empreses d’Osona que l’Informe ha analitzat, representen el 3,2% de la facturació i el 2,4% de l’ocupació de la demarcació de Barcelona. Destaca la indústria alimentària, amb el 30,5% de la facturació total.  Vuit de les deu primeres empreses que més facturen a la comarca realitzen aquesta activitat. La segueix l’activitat metal·lúrgica.

A la vegada, l’estudi també destaca que Osona concentra quasi la tercera part de la facturació de l’agricultura de tota la demarcació.

Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona

 

Veure les dades

La població d’Osona creix un 0,46% respecte l’any anterior

155.641 habitants segons xifres oficials del padró d’habitants, 2016

Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) la població de la comarca d’Osona va augmentar en 716 habitants respecte les dades de l’any anterior. La població creix a 23 municipis de la comarca, mentre que a 26 municipis decreix i només un municipi continua amb la mateixa població que l’any anterior.

La població resident a la comarca d’Osona era de 155.641 habitants, a 1 de gener del 2016. No es destaquen canvis importants, només  un  lleuger increment del 0,46% respecte a l’any anterior.

 

Veure les dades

La mesura del benestar en l'àmbit local

Proposta metodològica: l'índex sintètic de benestar local (ISBL)

La Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) de la província de Barcelona presenta una proposta metodològica per a la mesura del benestar en l’àmbit local. L’estudi consisteix en l’elaboració d’un índex sintètic de benestar local (ISBL) aplicable als municipis i comarques per permetre una aproximació al nivell de benestar a partir de les dades de 22 indicadors, agrupats en 10 àmbits d’anàlisi.

 

Veure les dades

Presentem el nou estudi sobre tendències de futur

Les tendències de futur demanaran professionals flexibles i adaptables per distingir-se de les màquines

L’Observatori Socioeconòmic d’Osona inicia una nova línia de prospectiva creant una base de coneixement sobre les tendències que impactaran al món, i en un futur no massa llunyà a la comarca, amb l’objectiu de visualitzar nous riscos i oportunitats, i d’inspirar a persones, empreses i emprenedors.

Ahir vàrem presentar els resultats del treball realitzat aquest any, amb la participació de Montserrat Palet, consultora experta en estratègia i competitivitat empresarial, fundadora d’EMPULS Strategy and Action, i Xavier Ferràs, degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic.

La investigació recull 23 tendències agrupades en cinc grans blocs: demogràfiques, geopolítiques, econòmiques, tecnològiques i socials. 

Nota de Premsa

 

Veure les dades

Osona és la comarca de Catalunya amb més creixement

El PIB osonenc creix un 6% l’any 2015

Osona, amb un creixement superior a la mitjana de Catalunya (3,4%), lidera el creixement de les comarques catalanes, segons dades de l’Anuari Econòmic Comarcal del BBVA CX. En conjunt, ha estat un any positiu per a l’economia catalana, però principalment destaquen tres eixos territorials: les Terres de l’Ebre (4,9%), les Comarques Centrals (4,3%) i les Comarques de l’eix de Girona (3,8%).

Els responsables del creixement han estat l’augment de la demanda interna, que passa de l’1,7% l’any 2014 al 4% l’any 2015, i el creixement de les exportacions, que passen del 4 % al 4,8%.

A nivell català tots els sectors creixen, excepte el primari (-1,2%). El sector serveis és el que més creix (3,6%), i dins d'aquest l’hostaleria, amb un increment del 8,2%.

Els serveis també encapçalen el creixement a Osona (6,3%), seguits d'aprop de la indústria (5,9%). Sembla que la construcció comarcal millora, amb un increment del 4,6%, i el sector primari, que punxa a nivell català, es fa fort a Osona amb un creixement del 3,3%.

 

 

Veure les dades

L’Observatori publica el seu primer Informe de Conjuntura

L’Observatori Socioeconòmic d’Osona ha presentat avui l’Informe de Conjuntura del 1r semestre

L’Informe, que fa una anàlisi de l’evolució dels indicadors d’activitat econòmica, destaca que malgrat la desacceleració en el ritme de creixement la tendència positiva es manté a Osona.

Les empreses comarcals tornen a créixer i a generar ocupació. Aquest 2016 augmenten un 5,5% els llocs de treball; principalment creixen els assalariats al sector serveis (+8,7% respecte el 2015) i els autònoms al sector industrial (+9,7%), concentrats aquests últims sobretot a les indústries de productes alimentaris.

Aquest darrer any, l’atur es redueix un -10,8%, i situa  la taxa d’atur a un valor similar al de finals del 2008.

 

Veure les dades

Manlleu redueix el nombre d’aturats durant vuit mesos consecutius

Tot i l’efecte estacional, l’atur al conjunt d’Osona només puja un 1,8% a l’estiu

Durant els mesos de juliol i agost el nombre d’aturats a Osona ha augmentat en 170 persones, quasi la meitat del que ho va fer durant l’estiu del 2015. Actualment, són 9.388 les persones registrades a l’atur, un 11,9% menys que ara fa un any. Deixant de banda l’efecte estacional de l’estiu,  es manté la tendència positiva.

Destaca el cas de Manlleu que no ha deixat de reduir el nombre d’aturats des de principis d’any, vuit mesos consecutius, superant l’estacionalitat dels mesos de juliol i agost. Segons les dades del 31 d’agost, hi ha 1.675 persones aturades a Manlleu, un 12,2% menys que a l’inici del 2016.

 

Veure les dades

Més de 4.000 persones troben feina al mes de juny

En els darrers 9 anys només dues vegades s'ha superat aquest llindar

Aquest juny s’han registrat 4.056 contractes nous a Osona. El mes de juliol del 2015 es va superar també el llindar dels 4.000 contractes registrats a la comarca. Anteriorment, la darrera vegada que es va arribar a aquesta xifra va ser a l’octubre del 2007.

L'increment en el nombre de contractes registrats aquest juny respecte al mes anterior ha estat de l’11,6% i respecte al juny de l’any anterior del 18,9%.

A Osona, els mesos amb més contractació registrada són juny, juliol, setembre i octubre.

Malauradament el 87% dels nous contractes són temporals.

 

Veure les dades

L’Informe Territorial de la província de Barcelona 2016 constata la recuperació econòmica

Osona, per segon any consecutiu, torna a ser una de les comarques on més creix l’ocupació (5,4%)

Segons l’Informe, presentat per la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç, les persones afiliades a la Seguretat Social i el teixit empresarial creixen a totes les comarques de la demarcació de Barcelona. Encapçalen la llista Osona, el Vallès Oriental i el Berguedà amb un increment superior al 5%.

El nombre d’aturats registrats també disminueix a tota la província. A Osona disminueix tant l’atur masculí (-13,5%), com l’atur femení (-7%).

Pel que fa al nombre d’empreses, l'increment a Osona (2,7%) ha estat també superior a la mitjana provincial (2,4%).

 

 

Veure les dades

Puja la contractació femenina

A Osona, la contractació femenina creix un 43,6% respecte el maig de l’any passat.

El nombre de contractes laborals registrats a Osona el passat mes de maig ha estat de 3.636, un 29,99% més que els registrats durant el mateix període l’any 2015.

Distribuïts per sexe, la contractació femenina ha registrat 500 contractes més que el maig de l'any anterior. La contractació masculina també ha registrat 333 contractes més.

Tot i que ha augmentat la contractació, els contractes indefinits segueixen sense augmentar. Aquests han representat només el 14,44% del total.

 

Veure les dades

Quin és el perfil del contractat a Osona el passat mes d'abril ?

Aquest abril s’han registrat a Osona 3.465 nous contractes, 730 més que els registrats durant el mateix període l’any 2015

L'abril ha estat el vuitè mes consecutiu en què  l'atur baixa a Osona. Amb un total de 9.697 aturats registrats, el 32,42%  d’aquest col·lectiu  és concentra a  Vic, el 18,15% a Manlleu i el 8,8% a Torelló.

El 41% dels nous contractes s’han registrat a empreses situades a Vic. Les empreses amb seu a Manlleu han registrat el 8% dels nous contractes, les de Torelló el 7,5%, les de Gurb el 6%, les de Centelles el 4% i les empreses dels municipis de Sant Bartomeu del Grau i  Taradell, el 3,4% cadascun.

El perfil del contractat aquest mes d’abril a Osona ha estat :

 • un home (55%)
 • d’entre 30 i 44 anys (40%)
 • amb estudis d’educació general (59%)
 • en una empresa de menys de 10 treballadors (28%) o en una d’entre 100 i 500 (22%)
 • al sector comerç (14,8%) o a la indústria de productes alimentaris (14,4%)
 • amb un contracte temporal (84%), de 3 mesos o menys (38%)
 • en ocupacions elementals o peonatge (40%)

 

 

 

Veure les dades

Quin és el perfil de l’aturat de llarga durada a Osona?

Un de cada 3 aturats fa més de 2 anys que està a l’atur

Els desocupats que fa més de 2 anys que estan registrats a l'atur són 3.274, el 32, 8% del total d’aturats a Osona. D'aquests 1.172 són homes i 2.102 són dones.  

Des del Juliol del 2014 el nombre d’aturats de llarga durada ha anat disminuint fins al moment, seguint l'evolució general de l'atur. Per grups d’edat segueixen destacant el grup de més de 45 anys.

En relació amb el nivell de formació on es concentren més aturats a llarga durada és en educació general. On hi ha 1.240 dones aturades i  698 homes aturats.

Les activitats econòmiques amb més atur de llarga durada són :  la construcció en els homes (31%) i les indústries manufactures en les dones (29%).

Veure les dades

Acaba el març amb 9.986 aturats registrats a Osona

Per primera vegada des del gener del 2009 el nº d’aturats registrats se situa per sota els 10.000

El nombre d’aturats registrats ha anat disminuint progressivament des del febrer del 2013, any en què es va tocar sostre amb un total de 14.035 aturats registrats.

La variació d’aquest mes en el nombre d’aturats respecte al mes anterior ha estat de -1,26% i respecte al mes de març de l’any anterior de -10,53%.

La comarca segueix la tendència catalana. El passat mes de març, amb un total de 499.991 aturats, ha estat el primer mes des del juliol de 2009 que Catalunya ha registrat un volum d’aturats per sota el llindar dels 500.000.

 

Atur per municipis

 

 

Veure les dades

Mercat de treball a Osona

Febrer 2016

Consulteu les infografies del mercat de treball :

Atur                Contractació

 

Veure les dades

Creacció presenta el 2n Informe de competitivitat de la comarca d'Osona

L’Informe 2015, elaborat per l’Observatori Socioeconòmic d’Osona, ja es pot consultar

El passat divendres 12 de febrer, Creacció, l’Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, va presentar el 2n Informe de competitivitat de la comarca d’Osona elaborat pel seu Observatori Socioeconòmic. L’Informe, elaborat en base al model definit per l’economista Michael Porter, fa una diagnosi de la situació socioeconòmica d’Osona i agrupa els reptes de futur de la comarca en quatre dimensions; la productiva, la formativa, la social i la territorial.

Veure les dades

El 33% dels aturats d’Osona fa més de dos anys que són a l’atur

La comarca és la 3a. comarca catalana en atur de llarga durada

Les dades d’atur registrat del mes de gener continuen mantenint a Osona com a tercera comarca amb més aturats de llarga durada (més de dos anys registrats a l’atur). Encapçalen el rànquing la comarca del Berguedà (36,6 %) i la comarca del Bages (35,3%).

La mitjana catalana d’aturats de llarga durada és del 28%. 

Veure les dades

A la comarca, gairebé una de cada 5 empreses pertany al sector industrial

La indústria osonenca aplega actualment 1.113 empreses

Segons dades del Departament d’Empresa i Ocupació, Osona va acabar el IV trimestre del 2015 amb un total de 5.805 comptes de cotització, un 2,82% més que al desembre del 2014.

Del conjunt d’empreses de la comarca, un 19,17% són empreses del sector industrial, percentatge força superior a la mitjana d’empreses industrials de Catalunya (10,15%). 

 

Veure les dades

Nova secció d' Infografies

Resum de dades d'atur i contractació del mes de desembre a Osona

L’Observatori Socioeconòmic d’Osona estrena nova secció d’infografies amb el resum mensual d’indicadors comarcals de mercat de treball.

 

Infografia atur          Infografia contractació

 

                             

Veure les dades

Osona no perd població l’any 2015

La comarca d’Osona té 154.925 habitants, el 2,1% de la població catalana

Segons les dades publicades per Idescat, la població oficial d’Osona a 1 de gener del 2015 és de 154.925 habitants. La comarca ha incrementat en 28 persones la seva població respecte l’any anterior; 77.219 homes (42 més que al 2014) i 77.706 dones (14 menys que al 2014). El nombre de persones que augmenten la població de la comarca és poc significatiu però cal tenir en compte que les dades de població per a l’any 2015 ja no comptabilitzen els habitants de Collsuspina (388 habitants), municipi que actualment pertany a la nova comarca del Moianès. Després de 23 anys d’increment de població (des de l’any 1991), l’any 2014 la població osonenca havia disminuït lleugerament (172 persones menys), fet que no s’ha repetit aquest darrer any, tot i la tendència catalana al decreixement.

Percentualment alguns dels municipis petits com Lluçà (8,95%), Montesquiu (5,36%), Sora (5,14%) són els que mostren més increment, però és l’augment de població de Vic, 542 habitants més, el que evita la pèrdua de població comarcal. Dels municipis de la comarca amb més població,  Manlleu (51 habitants menys) i Torelló (68 habitants menys) perden població, mentre que Tona (9 habitants més), Centelles (34 habitants més) i Taradell (43 habitants més) en guanyen.

 

Veure les dades

Osona és una de les deu comarques catalanes on no puja l’atur

10.519 són les persones registrades a l’atur al mes d'octubre

Les dades d’atur del mes d’octubre indiquen 60 aturats menys que al setembre. La majoria de comarques catalanes, excepte deu (entre elles Osona) han incrementat el nombre d’aturats. El Bages, el Baix Ebre, el Berguedà, la Garrotxa, el Gironès, el Montsià, el Pla de l’Estany, el Ripollès, el Solsonès i Osona són les comarques on el nombre d’aturats ha baixat al mes d’octubre. En conjunt a Catalunya el nombre d’aturats ha augmentat fins a 523.528 persones, 10.341 aturats més que al setembre (2 % ).

Ara bé, si analitzem les dades per sexe és l’atur femení és el que més ha disminuït a la comarca (-53 dones i -7 homes). Per grups d’edat, els grups de  menys de 30 anys han augmentat ( +71 aturats) mentre que els majors de 30 anys han disminuït (-131 aturats).

El municipi de la comarca on més ha incrementat el nombre d’aturats és Centelles, amb 27 aturats més. Mentre que el municipi on més ha disminuït el nombre d’aturats és Torelló amb 38 aturats menys.

Veure les dades

Només 45 habitatges iniciats l'any 2014 a tota la comarca

Aquesta dada contrasta amb la construcció de 3.826 habitatges l’any 2006

Tot i el contrast d’aquestes dues dades, les estadístiques d’habitatges iniciats  del Departament de Territori i Sostenibilitat mostren una repuntada a partir de l’any 2014 per als habitatges de nova construcció, tant per a la comarca d’Osona com per al conjunt de Catalunya. Malgrat aquest petit increment a la comarca l'any passat, seguim trobant municipis on no hi ha cap inici d’habitatge des de l’any 2012 com per exemple Manlleu, Balenyà, Calldetenes, Olost, Prats de Lluçanès, Roda de Ter, o Seva.

Durant el període 2003-2007  es van construir a Osona de mitjana 3.000 habitatges nous cada any, xifra que va anar decaient progressivament a partir del 2008 fins arribar a la construcció de 37 habitatges  l’any 2013.

Pel que fa als habitatges acabat, mentre a la comarca aquests  van decaure també fins l’any 2013, per llavors incrementar-se lleugerament, al conjunt de Catalunya l’any 2014 encara continuaven disminuint.

 

 

 

Veure les dades

La taxa d’atur d’Osona segueix baixant lleugerament

La taxa d’atur registral del mes de setembre a la comarca és del 14,03%

Les dades de l’atur publicades pel Departament d’Empresa i Ocupació relatives al mes de setembre indiquen que hi ha a la comarca 10.579 persones registrades a les llistes de l’atur. Després del lleuger increment d’aturats el passat mes d’agost,  el setembre mostra 76  persones  menys a l’atur que el mes anterior. Si comparem la taxa d’aquest setembre (14,03%) està 2 pp per sota la taxa del setembre del 2014 (16,14%) i més de 4 pp per sota la taxa del setembre del 2013 (18,37%).

La comarca no ha seguit la tendència general catalana, que ha  augmentat les llistes d’aturats aquest setembre en 6.881 persones més respecte a l’agost.

En relació a l’atur per sexe, l’atur femení ha tingut un comportament millor que el masculí a Osona. Mentre els aturats masculins s’han incrementat un 0,62% respecte al mes d’agost (4.503 a l’agost a 4.531 al setembre), l’atur femení ha disminuït un -1,69% aquest darrer mes, passant de 6.152 dones aturades a 6.048.

Pel que fa a l’atur per grups d’edat, tots els grups d’edat han disminuït la taxa respecte al mes anterior excepte el grup de menors de 25 anys que ha passat d’una taxa del 15,74% a l’agost a una taxa del 16,68% al mes de setembre.

 

Veure les dades

Perfil de la Ciutat. Edició 2015

L’Informe confirma l’evolució positiva per a tots els municipis de la Xarxa

El passat dilluns va presentar-se a Mollet del Vallès la sisena edició de l’Informe “Perfil de la Ciutat” on tretze ciutats mitjanes catalanes, entre elles Vic, es comparen a partir d’indicadors de diferents àmbits. Les ciutats que conformen la Xarxa Perfil de la Ciutat són: Barberà del Vallès, Girona, Granollers, LLeida, Manresa, Mataró, Mollet del Vallès, el Prat de Llobregat, Rubí, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa i Vic.

De tots aquests municipis, Vic és la ciutat on més ha disminuït l’atur (-11%) durant el 2014, malgrat això, l’atur de llarga durada i baixa qualificació (19,3% del total) s’ha mantingut per damunt de la mitjana de la Xarxa (16%).

L’Informe posa també de manifest, entre altres dades, el significatiu increment dels autònoms a Vic (+8,59%) en comparació amb la mitjana dels municipis del Perfil de la Ciutat (+2,72%).

Més informació

Veure les dades

Contractació per ETT

El percentatge de contractació per ETT a Osona és superior a la mitjana provincial i catalana

L’anàlisi de l’evolució de les xifres de contractació registrada  ens mostra que en general el pes de la contractació per ETT (empreses de treball temporal) és superior a la comarca d’Osona que a la resta del territori català.

Observant el gràfic podem veure com destaquen dos pics a l’any molt significatius a la comarca, el mes de gener i el mes d’agost. Aquest fenomen no es dóna en canvi a la resta de la província de Barcelona ni a la mitjana de Catalunya.

 

 

Veure les dades

La Cambra de Comerç presenta la Memòria Econòmica de Catalunya 2014 a Vic

El passat dia 10 de setembre la delegació d’Osona de la Cambra de Comerç va acollir la presentació de la memòria econòmica anual.

Aquest any La Memòria Econòmica de Catalunya celebra la seva 50 edició i per primera vegada l’estudi incorpora una anàlisi territorial de les províncies i comarques catalanes.

L’estudi destaca el creixement d’ocupació a Osona, la primera comarca de la província de Barcelona en creació de llocs de treball durant el 2014 (5,2%). I a la vegada la comarca amb més nombre de treballadors al sector industrial (24% dels afiliats) seguida del Bages (14%). Per contra, Osona és també la comarca amb menys afiliats al sector serveis, un 55% dels afiliats, mentre que la mitjana provincial se situa en 71,6%.

Memòria Econòmica de Catalunya 2014

 

Veure les dades

Taxa d'atur registral: Metodologia

La Xarxa d’Observatoris de la Diputació de Barcelona ha adoptat el mètode de càlcul del Departament d’Empresa i Ocupació

La Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL), de la qual forma part l’Observatori Socioeconòmic d’Osona, ha adoptat el mètode de càlcul de la taxa d’atur registral del Departament d’Empresa i Ocupació (DEMO).

Fins ara, la XODEL calculava la taxa d’atur registrat utilitzant com a població activa una estimació anual en base al padró municipal i a les taxes d’activitat de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de la província de Barcelona. Aquest mètode ens proporcionava un indicador municipal comparable a nivell territorial.

A partir de mitjans del 2014 el Departament d’Empresa i Ocupació va iniciar la publicació del que anomenen Taxa d’atur registral, que mesura la relació entre l’atur registrat i una aproximació a la població activa registrada, calculada com la suma de l’atur registrat i les afiliacions a la Seguretat Social de la població de 16 a 64 anys del territori considerat.

Per evitar la convivència de les dues taxes d’atur calculades amb diferent metodologia, la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) ha acordat adoptar a partir d’ara la metodologia del Departament d’Empresa i Ocupació (DEMO).

Davant la necessitat de disposar d’una taxa d’atur registral mensual i per cadascun dels municipis (la taxa que publica el DEMO és trimestral), la XODEL ha dissenyat un mètode que actualitza mensualment la població activa i la taxa d’atur registral i estima mensualment les taxes d’atur registral per sexe i per grups d’edat decennals.

En conseqüència a partir d’ara l’Observatori Socioeconòmic d’Osona publicarà la Taxa d’atur registral amb el nou mètode de càlcul:

Taxa d’atur registral per sexe o edat : (Pobl. aturada registrada per sexe o edat / (Pobl. aturada registrada per sexe o edat + afiliacions a la Seguretat Social per sexe o edat )) * 100

Per a més informació:  Taxa d'atur registral_XODEL

Veure les dades

Baixa el nombre d’aturats un -13,19% respecte l’any passat

La comarca ha registrat 1.569 persones menys a les llistes de l’atur aquest mes de juliol

En general aquest darrer any, el nombre d’aturats a disminuït a la província de Barcelona (-11,99%) i també a Catalunya (-11,69%). Actualment hi ha 10.328 persones a l’atur a la comarca d’Osona, de les quals 4.336 són homes i 5.992 són dones.  Des de l’agost del 2014 el nombre d’aturats ha anat disminuint fins al moment.
Per grups d’edat segueix destacant el grup de 45 a 64 anys que agrupa el 54,56 % dels aturats d’Osona, per damunt dels del mateix grup a la província de Barcelona (52,56%) i a Catalunya (52,04%).

Destaca també el grup d’aturats sense ocupació anterior, un 11,49% dels aturats a Osona, quasi el doble del percentatge de la mitjana provincial (6,16%) i la mitjana catalana (6,29%).    

Veure les dades

Les dades d'afiliacions del II trimestre confirmen el creixement dels llocs de treball

Osona continua generant més ocupació que el conjunt de Catalunya

La publicació de les dades d’afiliacions del II Trimestre de l’any per part del Departament d’Empresa i Ocupació confirmen la millora del mercat de treball de la comarca. Les dades mostren que el nombre d’assalariats i autònoms està creixent  a un ritme superior al català.

El nombre d’empreses també segueix incrementant-se a Osona tot i que ho fa a un ritme més lent del que s’observa al conjunt de Catalunya. La dada positiva és que aquest primer semestre del 2015 recuperem el nombre d’empreses que teníem l’any 2010 (5.756) després d’uns anys de decreixement.

Veure les dades

Informe població resident a l'estranger

El nombre d'osonencs residents a l'estranger creix un 23,68% aquest darrer any

L'1 de gener de 2015 Osona comptava amb 2.935 residents a l'estranger. D'aquests, un 53,29% eren homes i un 46,71% eren dones, principalment de Vic (1,109), Manlleu (585), Torelló (226), Roda de Ter (115), Tona (95), Centelles (82) i Taradell (72). Tots aquests municipis tenen com a principal destí dels seus residents el continent europeu excepte Tona, que té el continent americà com a destí prioritari.

Veure les dades

Publicació de l'Informe Territorial de la província de Barcelona

Osona és la primera comarca de la província en increment d'ocupació

La Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona van presentar dilluns passat l’Informe territorial 2015.  D’acord amb l’Informe, la recuperació econòmica es dóna a tota la demarcació i per primera vegada des de l’esclat de la crisi, l’evolució del nombre d’empreses i de l’ocupació són positives a tota la província. Els punts a favor han estat la millora de la demanda interna, el consum i la inversió en béns d’equipament, en contra el sector exterior, que ha tingut un comportament negatiu; les importacions han superat les exportacions.

L’increment de l’ocupació a Osona ha estat del 5,1%, al capdavant de la resta de comarques de la província de Barcelona durant el 2014. El sector industrial ha aplegat el 31,4% dels llocs de treball, duplicant la mitjana provincial (15%) mentre que el sector serveis només ha ocupat al 58,6% dels treballadors, molt per sota de la mitjana (79,6%). Tot i el bon comportament en la creació de llocs de treball, Osona és la tercera comarca amb menys assalariats dins l’economia del coneixement (32,7%), només per darrere de l’Anoia i l’Alt Penedès, i més de deu punts per sota del total provincial.

L’atur registrat va disminuir un 11% durant el 2014, situant-se a nivells del 2009. Per grups d’edat, Osona és la segona comarca amb major proporció d’aturats de més de 45 anys (52,9%), només superada pel Berguedà. L’atur va disminuir en tots els nivells formatius però destaca la reducció en el grup de tècnics superiors (-15,6%).

Veure les dades

El 50% de les cooperatives d’Osona es concentren en el sector serveis

El sector industrial en reuneix el 29% i gairebé la totalitat d’aquestes corresponen a cooperatives de treball associat

El sector de la construcció agrupa el 12% del total de cooperatives i el sector agrari  el 9% restant. A Osona hi ha 101 cooperatives en actiu, de les quals 41 estan situades a Vic (41%). Les cooperatives de treball associat són, amb diferència, les més destacades (un 79%) , un percentatge superior que al conjunt de Catalunya (75%).

Les cooperatives de treball associat estan  repartides  en diversos subsectors. Hi predominen els subsectors de sacrifici de bestiar i conservació de carn (10 cooperatives), fabricació de mobles (4), fabricació de productes metàl·lics (3), serveis personals (3), construcció d’edificis (3) i restauració (3).

Veure les dades

Durant el període 2011-2014 l’import de les pensions contributives augmenta a Catalunya un 8%

La pensió mitjana al 2011 va ser de 848,11 € mentre que al 2014 va ser de 915,81 €

A Osona, les pensions amb imports més elevats són les de incapacitat permanent, mentre que a Catalunya ho són les de jubilació. Les diferències per sexe són també un fet a destacar; la pensió mitjana per incapacitat permanent a la comarca és de 1.063,99 € per als homes i de 824,87 € per a les dones. La pensió per jubilació experimenta una diferència encara major entre ambdós sexes ja que els homes perceben de mitjana 1.170 € mentre que les dones perceben  aproximadament un 42% menys (674 €).

El nombre de jubilats a la comarca ha augmentat en 1.146 persones entre el 2011 i el 2014, i la quota que percep cadascun dels pensionistes per jubilació s’ha incrementat un 9,5%, passant dels 842,23 € de l’any 2011  als 921,88 € de l’any 2014. Malgrat aquest increment, continua essent una  xifra inferior a  la mitjana catalana, actualment fixada en 1.033,53 €.

Les pensions per viduïtat i orfenesa són significativament inferiors a la resta de pensions, de mitjana 567,27 € i 328,26 € respectivament a la comarca, i també estan per sota del que perceben al conjunt de Catalunya. 

Veure les dades

Puja la contractació masculina, baixa la contractació femenina

En conjunt lleugera millora de la contractació durant el mes de maig

El nombre de contractes laborals registrats a Osona el passat mes de maig ha estat de 2.797, un 2,26% més que els registrats a l’abril.  Distribuïts per sexe, la contractació masculina s’ha incrementat en un 8,55 %, però per contra la contractació femenina ha disminuït (-5,46%).

La contractació  del maig representa un 16,78% més que la registrada el mateix mes de l’any 2014. Malgrat aquest augment, els contractes indefinits segueixen amb la tendència a la baixa  iniciada el passat febrer a la comarca, i representen  només el 14,6 % del total de la contractació.

Veure les dades

Menys atur al mes de maig

332 persones menys a les llistes d'atur de la comarca

El nombre de persones registrades a l’atur ha tornat a disminuir aquest darrer mes. Concretament s’han registrat -3,06% aturats menys que al mes d’abril i -12,63 % respecte al maig del 2014.  A Catalunya la variació respecte al mes d’abril ha estat de -3,81%.

En total a Osona hi ha 10.521 persones a l’atur, 2.994 de les quals són de nacionalitat estrangera (28,46% ).

Veure les dades

Lleu baixada de la contractació durant el darrer mes a Osona

Es trenca la tendència dels darrers 5 mesos.

A l’abril s’han registrat a la comarca un total de 2.735 contractes de treball. Majoritàriament es tracta de contractes temporals (2.287). Per edats, la franja que registra més contractes ha estat la de 30 a 45 anys amb un 41,72% sobre el total.

Per sectors, un 59,41 % dels contractes s’han registrat al sector serveis, un 33,86 % al sector industrial, un 5,27 % al sector de la construcció i un 1,46 % al sector agrari.

Veure les dades

Dades d’atur del mes d’abril

La taxa d’atur de la comarca continua baixant per vuitè mes consecutiu

Osona registra 308 aturats menys el passat mes d’abril. El nombre d’aturat ha disminuït aquest mes d’abril en tots els grups d’edat, tot i que és la franja d’edat de majors de 45 anys la que conté el major nombre d’aturats, un 52,51% respecte al total.

Per sectors, un 53,88 % dels aturats pertanyen al sector serveis, un 22,25 % al sector industrial, un 10,49 % al sector de la construcció, un 2,16% al sector agràri, i un 11,22% no tenien cap ocupació anterior.

Per municipis, Manlleu i Balenyà encapçalen el rànquing de la taxa d’atur, amb un 19,55% i un 17,42 % respectivament.

Veure les dades

Publicades les dades d’afiliacions a la Seguretat Social del 1r.Trimestre del 2015

Les afiliacions augmenten un 2,14 % (1.223 ocupats més) respecte el darrer trimestre del 2014 a Osona

El règim general de la Seguretat Social ha registrat 1.130 afiliacions més (2,72 % variació intertrimestral), mentre que en el règim d’autònoms l’increment ha estat de 93 afiliats més (0,61% variació intertrimestral) durant aquest primer trimestre de l’any.

El nombre d’afiliacions va augmentar en tots els sectors de la comarca pel que fa als assalariats, per contra destaca una lleugera disminució dels autònoms en el sector agrari (-0,67 %) i en el sector de la construcció (-1,28%).

Del total de població activa del trimestre, quasi el 84 % són ocupats i el 16 % restant són aturats.

Veure les dades

Osona perd població per primera vegada en 23 anys

Entre l’any 1991 i l’any 2013 la població de la comarca d’Osona no ha deixat de créixer.

Entre l’any 1991 i l’any 2013 la població de la comarca d’Osona no ha deixat de créixer.

Veure les dades

La població estrangera a Osona disminueix en 1.477 persones el darrer any

El nombre de població immigrant a Osona ha disminuït un 6,7 % entre el 2013 i el 2014.

Dels 51 municipis de la comarca només 12 han augmentat el nombre de població estrangera durant el pas del 2013 al 2014. Aquests municipis són Alpens (2), El Brull (1), Espinelves (5), Folgueroles (4), Lluçà (2), Oristà (2), Rupit i Pruit (2), St.Boi de Lluçanès (2), Sta.Eugènia de Berga (9), Sta.Eulàlia de Riuprimer (3), Sta.Maria de Besora (1) i Sora (3).

Veure les dades

Dades d’atur del mes de març

Registrats a Osona 284 aturat menys respecte al mes de febrer.

D’aquest 284 aturats menys només 61 són dones. Mentre que a Osona la taxa d’atur masculina se situa per sota la mitjana catalana, la taxa d’atur femenina continua essent superior. Pel que fa a la distribució per grups d’edat, l’atur decreix en tots els grups tot i que el grup de menors de 20 anys segueix amb una taxa que triplica la catalana.

Veure les dades

Un 34,67 % dels aturats són de llarga durada

Un total de 3.869 persones fa més de 24 mesos que es troben en situació d’atur.

A Osona tot i la tendència a la baixa de la taxa d’atur, el grup d’aturats de llarga durada segueix essent molt elevat. Mentre que les xifres per a Catalunya d’aquest grup corresponen a un 27,75 % del total d’aturats, a Osona equivalen a un 34,67%.

És significatiu el fet que dels 3.869 aturats de llarga durada, un 61,57 % són dones.

Veure les dades

Sol•licitades 2.284 beques menjador durant el curs 2013-14

Concedides un 83,89 % del total de beques menjador sol•licitades.

El Consell Comarcal d’Osona ha concedit 1.916 beques socioeconòmiques pel servei de menjador escolar durant el curs 2013-14.

Les beques per menjador escolar es distribueixen entre els alumnes per nivell educatiu de la següent manera: 34,29% a educació infantil, 67,80 % a educació primària i un 3,91 % a educació secundària.

Veure les dades

Osona 7 punts per sota la mitjana catalana en estudis postobligatoris

A la comarca només el 41,15% de la població de més de 16 anys ha continuat els seus estudis després de l’ensenyament obligatori.

El cens del 2011 ens informava que a Catalunya el 48,21% de la població tenia estudis postobligatoris, dels quals un 20,32 % corresponien a titulacions universitàries.

Gurb, Folgueroles i St.Julià de Vilatorta encapçalen el rànquing de població amb estudis universitaris finalitzats, un 22,6%, un 22,5 % i un 20,7% respectivament.

Veure les dades

El nombre d’autònoms torna a augmentar durant el IV Trimestre de l’any

A Osona un 24,2% dels ocupats són autònoms.

El darrer trimestre de l’any 2014 els afiliats al règim d’autònoms s’ha incrementat a la comarca en 295 persones. Al conjunt de Catalunya el total d’autònoms representa el 18,23% dels afiliats.

Per sectors d’activitat, el sector industrial concentra el 23,87 % del total d’autònoms, mentre que si observem la mitjana catalana aquest sector només correspon al 8,52%. Per contra el sector serveis a la comarca localitza el 55 % del total dels autònoms mentre que a Catalunya el sector serveis conté el 74,65 %.

Veure les dades

Segons el cens 2011 la comarca d’Osona té un dèficit de 9.302 llocs de treball

La relació entre els llocs de treball localitzats a la comarca i la població ocupada resident és deficitària.

Segons el cens del 2011, a Osona hi ha més ocupats (62.356) que llocs de treball (53.054). Un total de 14.289 persones es desplacen fora de la comarca per motius laborals. D’aquests hi ha 7.697 persones que tenen el seu lloc de treball fora de la comarca, principalment al Barcelonès (2.883) i el Vallès Oriental (1.763) i en tercera posició amb notable diferència el Vallès Occidental (668), i altres que tenen el lloc de treball localitzat a diversos municipis (6.592).

A la vegada hi ha 4.987 persones residents a altres comarques que vénen a treballar a Osona. Encapçalen la llista els treballadors que provenen del Vallès Oriental (1.011 persones), del Barcelonès (977) i del Bages (557).

Veure les dades

Les pensions de jubilació són el 64% del total de pensions contributives d’Osona

La mitjana de l’import per pensió va ser de 902,69 € mensuals l’any 2013.

El percentatge de pensions de jubilació sobre el total de les pensions contributives de la Seguretat Social era l’any 2013 a Osona similar a la mitjana catalana (63,10%) tot i que amb un l’import mitjà inferior. Mentre que a Catalunya aquest corresponia a 1.013,82€ de mitjana mensual, a Osona la xifra era de 111,13€ .

El nombre de pensions de jubilació per cada 1.000 habitants va ser lleugerament superior a Osona (152 pensions/1000 hab) que a Catalunya (135 pensions/1000 hab).

Veure les dades