Nombre d'alumnes de cicles formatius per curs

Nombre d’alumnes matriculats a cicles formatius (F.P). Els cicles formatius es divideixen en Cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i Cicles formatius de grau superior (CFGS).
(-) No hi ha centre
Font: Departament d’Ensenyament.

Any:

MunicipiCFGM 2015 CFGS 2015 Total 2015 CFGM - 1r 2015 CFGM - 2n 2015 CFGM - Només pràctiques 2015 CFGS - 1r 2015 CFGS - 2n 2015 CFGS - Només pràctiques 2015 CFGM 2014 CFGS 2014 Total 2014 CFGM - 1r 2014 CFGM - 2n 2014 CFGM - Només pràctiques 2014 CFGS - 1r 2014 CFGS - 2n 2014 CFGS - Només pràctiques 2014 CFGM 2013 CFGS 2013 Total 2013 CFGM - 1r 2013 CFGM - 2n 2013 CFGM - Només pràctiques 2013 CFGS - 1r 2013 CFGS - 2n 2013 CFGS - Només pràctiques 2013