Nombre d'alumnes de cicles formatius per curs

Nombre d’alumnes matriculats a cicles formatius (F.P). Els cicles formatius es divideixen en Cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i Cicles formatius de grau superior (CFGS).
(-) No hi ha centre
Font: Departament d’Ensenyament.

Any:

Municipi