Destacats

Contractació: Actualitzades les dades de setembre de 2020

Es poden consultar les dades de contractació al catàleg de dades

A A la secció de mercat de treball

Consulta les dades a indicadors: http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=indicadors

Consulta les dades al catàleg: http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/index.php?seccio=toteslesdades

 
 

Veure les dades