Evolució dels habitatges iniciats de protecció oficial

Nombre d’habitatges que han obtingut la qualificació provisional de protecció oficial després que la Secretaria d’Habitatges i Millora urbana hagi iniciat les promocions. Inclou també els habitatges iniciats del programa de remodelació de barris i, des del 2009, els estocs qualificats com a habitatges amb protecció oficial.
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat.

Any:

MunicipiIniciat 2015 Iniciat 2014 Iniciat 2013 Iniciat 2012 Iniciat 2012 Iniciat 2011 Iniciat 2010 Iniciat 2009 Iniciat 2008 Iniciat 2007 Iniciat 2006 Iniciat 2005 Iniciat 2004 Iniciat 2003 Iniciat 2002