Evolució dels habitatges iniciats de protecció oficial

Nombre d’habitatges que han obtingut la qualificació provisional de protecció oficial després que la Secretaria d’Habitatges i Millora urbana hagi iniciat les promocions. Inclou també els habitatges iniciats del programa de remodelació de barris i, des del 2009, els estocs qualificats com a habitatges amb protecció oficial.
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat.


Any:
 
Indicador:
MunicipiAcabat 2019 Iniciat 2019 Sol·licitants d'habitatge protegit 2019 Iniciat 2018 Acabat 2018 Sol·licitants d'habitatge protegit 2018 Iniciat 2017 Acabat 2017 Sol·licitants d'habitatge protegit 2017 Iniciat 2016 Acabat 2016 Sol·licitants d'habitatge protegit 2016 Iniciat 2015 Acabat 2015 Sol·licitants d'habitatge protegit 2015 Iniciat 2014 Acabat 2014 Sol·licitants d'habitatge protegit 2014 Iniciat 2013 Acabat 2013 Sol·licitants d'habitatge protegit 2013 Iniciat 2012 Acabat 2012 Sol·licitants d'habitatge protegit 2012 Iniciat 2011 Acabat 2011 Iniciat 2010 Acabat 2010 Iniciat 2009 Acabat 2009 Iniciat 2008 Acabat 2008 Iniciat 2007 Acabat 2007 Iniciat 2006 Acabat 2006 Iniciat 2005 Acabat 2005 Iniciat 2004 Acabat 2004 Iniciat 2003 Acabat 2003 Iniciat 2002 Acabat 2002