Evolució de la demanda d'habitatge de protecció oficial

Nombre de sol•licitants d’habitatge amb protecció oficial.
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat.


Any:
 
Indicador:
MunicipiSol.licitants d'habitatge amb protecció oficial 2018 Sol.licitants d'habitatge amb protecció oficial 2017 Sol.licitants d'habitatge amb protecció oficial 2016 Sol.licitants d'habitatge amb protecció oficial 2015 Sol.licitants d'habitatge amb protecció oficial 2014 Sol.licitants d'habitatge amb protecció oficial 2013 Sol.licitants d'habitatge amb protecció oficial 2012