Evolució de la demanda d'habitatge de protecció oficial

Nombre de sol•licitants d’habitatge amb protecció oficial.
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat.

Any:

MunicipiSol.licitants d'habitatge amb protecció oficial 2015 Sol.licitants d'habitatge amb protecció oficial 2014 Sol.licitants d'habitatge amb protecció oficial 2013 Sol.licitants d'habitatge amb protecció oficial 2012