Evolució dels habitatges segons la seva tipologia

Classificació de les llars segons la seva estructura familiar, no familiar, o habitatges col•lectius. Els habitatges familiars es classifiquen en habitatges principals i no principals, i aquests en secundaris o buits.
Font: Idescat


Any:
 
Indicador:
MunicipiHabitatges familiars - Principals 2011 Habitatges familiars - No principals - Secundaris 2011 Habitatges familiars - No principals - Buits 2011 Habitatges familiars - No principals - Total 2011 Habitatges familiars - Total 2011 Habitatges familiars habitatge principal 2011 Habitatges familiars no principal 2011 Habitatges col·lectius 2011 Llars no familiars - Unipersonals 2001 Llars no familiars - Amb dues persones o més 2001 Llars no familiars - Total 2001 Llars unifamiliars - Total 2001 Llars unifamiliars - Sense nucli 2001 Llars unifamiliars - Amb nucli 2001 Llars unifamiliars - Amb dos o més nuclis 2001 Llars familiars - Plurifamiliars 2001 Llars familiars - Total 2001 Total 2001