Evolució dels habitatges segons la seva tipologia

Classificació de les llars segons la seva estructura familiar, no familiar, o habitatges col•lectius. Els habitatges familiars es classifiquen en habitatges principals i no principals, i aquests en secundaris o buits.
Font: Idescat


Any:
 
Indicador:
MunicipiFamiliars - principals 2011 Familiars - no principals - segones residències 2011 Familiars - no principals - buits 2011 Familiars - no principal 2011 Col·lectius 2011 Llars no familiars - Unipersonals 2001 Llars no familiars - Amb dues persones o més 2001 Llars unifamiliars - Sense nucli 2001 Llars unifamiliars - Amb nucli 2001 Llars unifamiliars - Amb dos o més nuclis 2001 Llars familiars plurifamiliars 2001 Total 2001