Evolució del nombre d'alumnes de batxillerat per sexe i curs

Nombre d'alumnes matriculats a estudis de Batxillerat segons curs i sexe. Els alumnes es distribueixen segons el municipi del centre d’estudis.
(-) No hi ha centre
Font: Departament d’Ensenyament.


Any:
 
Indicador:
Municipi