Evolució del nombre d'alumnes de batxillerat per sexe i curs

Nombre d'alumnes matriculats a estudis de Batxillerat segons curs i sexe. Els alumnes es distribueixen segons el municipi del centre d’estudis.
(-) No hi ha centre
Font: Departament d’Ensenyament.

Any:

MunicipiTotal 2015 Total Nois 2015 Total Noies 2015 1r 2015 1r - Nois 2015 1r - Noies 2015 2n 2015 2n - Nois 2015 2n - Noies 2015 Total Nois - % 2015 Total Noies - % 2015 1r - Nois - % 2015 1r - Noies - % 2015 2n - Nois - % 2015 2n - Noies - % 2015 Total 2014 Total Nois 2014 Total Noies 2014 1r 2014 1r - Nois 2014 1r - Noies 2014 2n 2014 2n - Nois 2014 2n - Noies 2014 Total Nois - % 2014 Total Noies - % 2014 1r - Nois - % 2014 1r - Noies - % 2014 2n - Nois - % 2014 2n - Noies - % 2014 Total 2013 Total Nois 2013 Total Noies 2013 1r 2013 1r - Nois 2013 1r - Noies 2013 2n 2013 2n - Nois 2013 2n - Noies 2013 Total Nois - % 2013 Total Noies - % 2013 1r - Nois - % 2013 1r - Noies - % 2013 2n - Nois - % 2013 2n - Noies - % 2013 Total 2012 Total Nois 2012 1r 2012 1r - Nois 2012 1r - Noies 2012 2n 2012 2n - Nois 2012 2n - Noies 2012 Total Nois - % 2012 Total Noies - % 2012 1r - Nois - % 2012 1r - Noies - % 2012 2n - Nois - % 2012 2n - Noies - % 2012 Total Noies 2008