Nombre d'alumnes amb necessitats educatives especials

Nombre d'alumnes d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) registrats com alumnes amb necessitats educatives especials. Els alumnes es distribueixen segons el municipi del centre d’estudis.
(-) No hi ha centre
Font: Departament d’Ensenyament.


Any:
 
Indicador:
Municipi