Evolució del nombre d'alumnes avaluats a 4t ESO segons origen

Nombre d'alumnes avaluats a 4t. d’ESO . Els alumnes avaluats es classifiquen segons si obtenen o no el graduat escolar. Els alumnes es distribueixen segons el municipi del centre d’estudis.
(-) No hi ha centre
Font: Departament d’Ensenyament.


Any:
 
Indicador:
Municipi7. Amèrica del Nord 2014 6. Centre i Sudamèrica 2014 1. Espanya 2014 4. Magreb 2014 3. Resta d'Europa 2014 5. Resta d'Àfrica 2014 2. Resta d'Unió Europea 2014 8. Àsia i Oceania 2014 7. Amèrica del Nord 2013 6. Centre i Sudamèrica 2013 1. Espanya 2013 4. Magreb 2013 3. Resta d'Europa 2013 5. Resta d'Àfrica 2013 2. Resta d'Unió Europea 2013 8. Àsia i Oceania 2013