Nombre d'alumnes repetidors matriculats a ESO

Nombre d'alumnes matriculats a ESO que repeteixen el curs anterior. Alumnes distribuïts segons el municipi del centre d’estudis.
(-) No hi ha centre
Font: Departament d’Ensenyament.


Any:
 
Indicador:
Municipi