Evolució del nombre d'alumnes ESO segons origen

Nombre d'alumnes matriculats a ESO segons origen. Alumnes distribuïts segons el municipi del centre d’estudis.
(-) No hi ha centre
Font: Departament d’Ensenyament.

Any:

MunicipiTotal 2015 Total estrangers 2015 Amèrica del Nord 2015 Centre i Sudamèrica 2015 Espanya 2015 Magreb 2015 Resta d'Àfrica 2015 Resta d'Europa 2015 Resta Unió Europea 2015 Àsia i Oceania 2015 Total 2014 Total estrangers 2014 Amèrica del Nord 2014 Centre i Sudamèrica 2014 Espanya 2014 Magreb 2014 Resta d'Àfrica 2014 Resta d'Europa 2014 Resta Unió Europea 2014 Àsia i Oceania 2014 Total estrangers % 2014 Amèrica del Nord % 2014 Centre i Sudamèrica % 2014 Espanya % 2014 Magreb % 2014 Resta d'Àfrica % 2014 Resta d'Europa % 2014 Resta Unió Europea % 2014 Àsia i Oceania % 2014