Evolució del nombre d'alumnes ESO per curs

Nombre d'alumnes matriculats a ESO per curs i sexe. Alumnes distribuïts segons el municipi del centre d’estudis.
(-) No hi ha centre
Font: Departament d’Ensenyament.

Any:

MunicipiTotal 2015 Total Nois 2015 Total Noies 2015 1r - Total 2015 1r - Nois 2015 1r - Noies 2015 2n - Total 2015 2n - Nois 2015 2n - Noies 2015 3r - Total 2015 3r - Nois 2015 3r - Noies 2015 4t - Total 2015 4t - Nois 2015 4t - Noies 2015 Total 2014 Total Nois 2014 Total Noies 2014 1r - Total 2014 1r - Nois 2014 1r - Noies 2014 2n - Total 2014 2n - Nois 2014 2n - Noies 2014 3r - Total 2014 3r - Nois 2014 3r - Noies 2014 4t - Total 2014 4t - Nois 2014 4t - Noies 2014 Total 2013 Total Nois 2013 Total Noies 2013 1r - Total 2013 1r - Nois 2013 1r - Noies 2013 2n - Total 2013 2n - Nois 2013 2n - Noies 2013 3r - Total 2013 3r - Nois 2013 3r - Noies 2013 4t - Total 2013 4t - Nois 2013 4t - Noies 2013 Total 2012 Total Nois 2012 Total Noies 2012 1r - Total 2012 1r - Nois 2012 1r - Noies 2012 2n - Total 2012 2n - Nois 2012 2n - Noies 2012 3r - Total 2012 3r - Nois 2012 3r - Noies 2012 4t - Total 2012 4t - Nois 2012 4t - Noies 2012