Evolució del nombre d'alumnes ESO per curs

Nombre d'alumnes matriculats a ESO per curs i sexe. Alumnes distribuïts segons el municipi del centre d’estudis.
(-) No hi ha centre
Font: Departament d’Ensenyament.

Any:

Municipi