Nombre de personal docent segons tipus d'ensenyament

Nombre de personal docent segons nivell educatiu. L’Educació Secundària inclou ESO, Batxillerat, CFGM i CFGS.
(-) No hi ha centre
Font: Departament d'Educació


Any:
 
Indicador:
Municipi1. Exclusius infantil 2023 2. Educació infantil i primària 2023 3. Educació infantil, primària i secundària 2023 4. Educació secundària 2023 5. Específics educació especial 2023 TOTAL 2023 1. Exclusius infantil 2022 2. Educació infantil i primària 2022 3. Educació infantil, primària i secundària 2022 4. Educació secundària 2022 5. Específics educació especial 2022 TOTAL 2022 1. Exclusius infantil 2021 2. Educació infantil i primària 2021 3. Educació infantil, primària i secundària 2021 4. Educació secundària 2021 5. Específics educació especial 2021 TOTAL 2021 1. Exclusius infantil 2020 2. Educació infantil i primària 2020 3. Educació infantil, primària i secundària 2020 4. Educació secundària 2020 5. Específics educació especial 2020 TOTAL 2020 1. Exclusius infantil 2019 2. Educació infantil i primària 2019 3. Educació infantil, primària i secundària 2019 4. Educació secundària 2019 5. Específics educació especial 2019 TOTAL 2019 1. Exclusius infantil 2018 2. Educació infantil i primària 2018 3. Educació infantil, primària i secundària 2018 4. Educació secundària 2018 5. Específics educació especial 2018 TOTAL 2018 1. Exclusius infantil 2017 2. Educació infantil i primària 2017 3. Educació infantil, primària i secundària 2017 4. Educació secundària 2017 5. Específics educació especial 2017 TOTAL 2017 1. Exclusius infantil 2016 2. Educació infantil i primària 2016 3. Educació infantil, primària i secundària 2016 4. Educació secundària 2016 5. Específics educació especial 2016 TOTAL 2016 1. Exclusius infantil 2015 2. Educació infantil i primària 2015 4. Educació secundària 2015 3. Educació infantil, primària i secundària 2015 5. Específics educació especial 2015 TOTAL 2015 1. Exclusius infantil 2014 2. Educació infantil i primària 2014 4. Educació secundària 2014 3. Educació infantil, primària i secundària 2014 5. Específics educació especial 2014 TOTAL 2014 1. Exclusius infantil 2013 2. Educació infantil i primària 2013 4. Educació secundària 2013 3. Educació infantil, primària i secundària 2013 5. Específics educació especial 2013 TOTAL 2013 1. Exclusius infantil 2012 2. Educació infantil i primària 2012 3. Educació infantil, primària i secundària 2012 4. Educació secundària 2012 5. Específics educació especial 2012 TOTAL 2012