Nombre de personal docent segons tipus d'ensenyament

Nombre de personal docent segons nivell educatiu. L’Educació Secundària inclou ESO, Batxillerat, CFGM i CFGS.
(-) No hi ha centre
Font: Departament d’Ensenyament.

Any:

MunicipiExclusius d'infantil 2015 Educació infantil i primària 2015 Educació secundària 2015 Educació primària i secundària 2015 Específics d'educació especial 2015 Total 2015 Exclusius d'infantil 2014 Educació infantil i primària 2014 Educació secundària 2014 Educació primària i secundària 2014 Específics d'educació especial 2014 Total 2014 Exclusius d'infantil 2013 Educació infantil i primària 2013 Educació secundària 2013 Educació primària i secundària 2013 Específics d'educació especial 2013 Total 2013