Evolució dels alumnes segons tipus d'ensenyament

Nombre d'alumnes matriculats als centres d'ensenyament segons nivell educatiu. La distribució dels alumnes es fa segons el municipi on el troba el centre d’estudis.
(-) No hi ha centre
Font: Departament d’Ensenyament.

Any:

MunicipiEducació infantil (1r cicle) 2015 Educació infantil (2n cicle) 2015 Educació primària 2015 ESO 2015 Batxillerat 2015 Cicles Formatius Grau Mitjà 2015 Cicles Formatius Grau Superior 2015 Educació especial 2015 PQPI 2015 TOTAL 2015 Educació infantil (1r cicle) 2014 Educació infantil (2n cicle) 2014 Educació primària 2014 ESO 2014 Batxillerat 2014 Cicles Formatius Grau Mitjà 2014 Cicles Formatius Grau Superior 2014 Educació especial 2014 PQPI 2014 TOTAL 2014 Educació infantil (1r cicle) 2013 Educació infantil (2n cicle) 2013 Educació primària 2013 ESO 2013 Batxillerat 2013 Cicles Formatius Grau Mitjà 2013 Cicles Formatius Grau Superior 2013 Educació especial 2013 PQPI 2013 TOTAL 2013 Educació infantil (1r cicle) 2012 Educació infantil (2n cicle) 2012 Educació primària 2012 ESO 2012 Batxillerat 2012 Cicles Formatius Grau Mitjà 2012 Cicles Formatius Grau Superior 2012 Educació especial 2012 PQPI 2012 TOTAL 2012