Evolució del nombre de centres segons tipus d'ensenyament

Nombre de centres d’ensenyament classificats per nivell educatiu. L’Educació Secundària inclou ESO, Batxillerat, CFGM i CFGS.
Atès que la majoria dels centres de secundària imparteixen més d'un nivell, aquesta columna no és la suma de les anteriors.
(-) No hi ha centre
Font: Departament d’Ensenyament.

Any:

MunicipiExclusius d'infantil 2015 Educació infantil i primària 2015 Educació secundària 2015 Educació primària i secundària 2015 Específics d'educació especial 2015 Batxillerat 2015 CFGM 2015 CFGS 2015 PQPI 2015 TOTAL(*) 2015 Exclusius d'infantil 2013 Educació infantil i primària 2013 Educació secundària 2013 Educació primària i secundària 2013 Específics d'educació especial 2013 Batxillerat 2013 CFGM 2013 CFGS 2013 PQPI 2013 TOTAL(*) 2013 Exclusius d'infantil 2012 Educació infantil i primària 2012 Educació secundària 2012 Educació primària i secundària 2012 Específics d'educació especial 2012 Batxillerat 2012 CFGM 2012 CFGS 2012 PQPI 2012 TOTAL(*) 2012