Persones amb discapacitat reconegudes legalment

Persones amb reconeixement legal de discapacitat. En aquestes taules es presenta la informació relativa a aquelles persones que a 31 de desembre mantenen el reconeixement d’un grau de disminució superior al 32%.
Font: Idescat


Any:
 
Indicador:
MunicipiHomes 2012 Dones 2012 Total 2012