Evolució de la renda bruta familiar disponible

És la macromagnitud que mesura els ingressos de què disposen els residents d’un territori per destinar al consum o estalvi. Es calcula com a saldo del compte de renda de les famílies, és a dir, és la diferència entre el conjunt dels seus recursos i usos.
Font: Idescat i Hermes (Diputació de Barcelona)


Any:
 
Indicador:
MunicipiRBFD (Milers d'euros). 2015 Variació interanual. 2015 RBFD (Milers d'euros). 2014 Variació interanual. 2014 RBFD (Milers d'euros). 2013 Variació interanual. 2013 RBFD (Milers d'euros). 2012 Variació interanual. 2012 RBFD (Milers d'euros). 2011 Variació interanual. 2011