Càmpings

Els càmpings es classifiquen en quatres categories: luxe, primera, segona i tercera, en funció de la superfície de les unitats d’acampada, les instal•lacions existents, els serveis que ofereixen i el personal de què disposen.
Font: Hermes, Diputació de Barcelona. Xifra, Diputació de Girona


Any:
 
Indicador:
MunicipiLuxe 2021 Primera 2021 Segona 2021 Tercera 2021 Total càmpings 2021 Luxe 2020 Primera 2020 Segona 2020 Tercera 2020 Total càmpings 2020 Luxe 2019 Primera 2019 Segona 2019 Tercera 2019 Total càmpings 2019 Luxe 2018 Primera 2018 Segona 2018 Tercera 2018 Total càmpings 2018 Luxe 2017 Primera 2017 Segona 2017 Tercera 2017 Total càmpings 2017 Luxe 2016 Primera 2016 Segona 2016 Tercera 2016 Total càmpings 2016 Luxe 2015 Primera 2015 Segona 2015 Tercera 2015 Total càmpings 2015 Luxe 2014 Primera 2014 Segona 2014 Tercera 2014 Total càmpings 2014 Luxe 2013 Primera 2013 Segona 2013 Tercera 2013 Total càmpings 2013 Luxe 2012 Primera 2012 Segona 2012 Tercera 2012 Total càmpings 2012 Primera 2011 Tercera 2011 Total càmpings 2011 Luxe 2011 Segona 2011