Evolució de la supervivència empresarial

Altes, baixes i saldo net d'empreses comptabilitzades en un període en un territori determinat.
Font: Cambra de Comerç de Barcelona. Delegació d’Osona


Any:
 
Indicador:
MunicipiAltes 2015 Baixes 2015 Saldo Net 2015 Altes 2014 Baixes 2014 Saldo Net 2014 Altes 2013 Baixes 2013 Saldo Net 2013 Altes 2012 Baixes 2012 Saldo Net 2012 Altes 2011 Baixes 2011 Saldo Net 2011