Distribució dels treballadors segons dimensió de l'empresa

Nombre de treballadors afiliats a les empreses del municipi segons el tram de grandària de l'empresa. Les empreses es classifiquen en tres grups: fins a 50 treballadors, de 51 a 250 treballadors i més de 251 treballadors
Font: Departament d’Empresa i Ocupació

Any:
Indicador:
Municipi