Evolució dels comptes de cotització per sectors

Nombre de comptes de cotització donats d'alta al règim general de la Seguretat Social i al règim especial de la mineria i el carbó, distribuïts per grans sectors d'activitat. És una aproximació a la xifra real d'empreses, ja que hi poden haver empreses establertes en un municipi que cotitzen en altres comarques i a la inversa. Informació trimestral.
Font: Departament d’Empresa i Ocupació


Any:
 
Indicador:
MunicipiAgricultura 6/2024 Indústria 6/2024 Construcció 6/2024 Serveis 6/2024 Agricultura 3/2024 Indústria 3/2024 Construcció 3/2024 Serveis 3/2024 Agricultura 12/2023 Indústria 12/2023 Construcció 12/2023 Serveis 12/2023 Agricultura 9/2023 Construcció 9/2023 Indústria 9/2023 Serveis 9/2023 Agricultura 6/2023 Construcció 6/2023 Indústria 6/2023 Serveis 6/2023 Agricultura 3/2023 Indústria 3/2023 Construcció 3/2023 Serveis 3/2023 Agricultura 12/2022 Construcció 12/2022 Indústria 12/2022 Serveis 12/2022 Agricultura 9/2022 Construcció 9/2022 Indústria 9/2022 Serveis 9/2022 Agricultura 6/2022 Construcció 6/2022 Indústria 6/2022 Serveis 6/2022 Agricultura 3/2022 Construcció 3/2022 Indústria 3/2022 Serveis 3/2022 Agricultura 12/2021 Construcció 12/2021 Indústria 12/2021 Serveis 12/2021 Agricultura 9/2021 Construcció 9/2021 Indústria 9/2021 Serveis 9/2021 Agricultura 6/2021 Construcció 6/2021 Indústria 6/2021 Serveis 6/2021 Agricultura 3/2021 Construcció 3/2021 Indústria 3/2021 Serveis 3/2021 Agricultura 12/2020 Construcció 12/2020 Indústria 12/2020 Serveis 12/2020 Agricultura 9/2020 Indústria 9/2020 Construcció 9/2020 Serveis 9/2020 Agricultura 6/2020 Construcció 6/2020 Indústria 6/2020 Serveis 6/2020 Agricultura 3/2020 Construcció 3/2020 Indústria 3/2020 Serveis 3/2020 Agricultura 12/2019 Indústria 12/2019 Construcció 12/2019 Serveis 12/2019 Agricultura 9/2019 Indústria 9/2019 Construcció 9/2019 Serveis 9/2019 Agricultura 6/2019 Indústria 6/2019 Construcció 6/2019 Serveis 6/2019 Agricultura 3/2019 Indústria 3/2019 Construcció 3/2019 Serveis 3/2019 Agricultura 12/2018 Indústria 12/2018 Construcció 12/2018 Serveis 12/2018 Agricultura 6/2018 Indústria 6/2018 Construcció 6/2018 Serveis 6/2018 Agricultura 3/2018 Indústria 3/2018 Construcció 3/2018 Serveis 3/2018 Agricultura 12/2017 Indústria 12/2017 Construcció 12/2017 Serveis 12/2017 Agricultura 9/2017 Indústria 9/2017 Construcció 9/2017 Serveis 9/2017 Agricultura 6/2017 Indústria 6/2017 Construcció 6/2017 Serveis 6/2017 Agricultura 3/2017 Indústria 3/2017 Construcció 3/2017 Serveis 3/2017 Agricultura 12/2016 Indústria 12/2016 Construcció 12/2016 Serveis 12/2016 Agricultura 9/2016 Indústria 9/2016 Construcció 9/2016 Serveis 9/2016 Agricultura 6/2016 Indústria 6/2016 Construcció 6/2016 Serveis 6/2016 Agricultura 3/2016 Indústria 3/2016 Construcció 3/2016 Serveis 3/2016 Agricultura 12/2015 Indústria 12/2015 Construcció 12/2015 Serveis 12/2015 Agricultura 9/2015 Indústria 9/2015 Construcció 9/2015 Serveis 9/2015 Agricultura 6/2015 Indústria 6/2015 Construcció 6/2015 Serveis 6/2015 Agricultura 3/2015 Indústria 3/2015 Construcció 3/2015 Serveis 3/2015 Serveis 12/2014 Indústria 12/2014 Construcció 12/2014 Agricultura 12/2014 Serveis 9/2014 Indústria 9/2014 Construcció 9/2014 Agricultura 9/2014 Serveis 6/2014 Indústria 6/2014 Construcció 6/2014 Agricultura 6/2014 Agricultura 3/2014 Indústria 3/2014 Construcció 3/2014 Serveis 3/2014