Afiliacions per sectors a la seguretat social per residència del treballador

Persones afiliades a la seguretat social al Règim General, al Règim especial de la mineria del carbó, i al Règim especial de treballadors autònoms, distribuïdes per sectors d’activitat. Dades trimestrals.
Font: Idescat

Any:
Indicador:
Municipi