Afiliacions a la Seguretat Social per residència del treballador (assalariats i autònoms)

Persones afiliades a la Seguretat Social al Règim General, al Règim especial de la mineria del carbó, i al Règim especial de treballadors autònoms. Dades trimestrals.
Font: Idescat

Any:
Indicador:
Municipi