Evolució de la contractació registrada indefinits/temporals

Nombre de contractes de treball registrats temporals i indefinits durant el període.
Font: Departament d’Empresa i Ocupació

Any:
Indicador:
Municipi