Evolució de l'atur registrat per sexe i taxa

Demandants d’ocupació sense ocupació actual amb disponibilitat per treballar registrades a les Oficines de Treball de la Generalitat o al Servei Públic d’Ocupació Estatal. Taxa d’atur, relació entre els aturats i el total de persones actives al mercat laboral (ocupats i aturats). Dades per sexe.
Font: Observatori del treball, Departament d’Empresa i Ocupació.


Any:
 
Indicador:
MunicipiDones 6/2024 Homes 6/2024 Taxa atur dones 6/2024 Taxa atur homes 6/2024 Dones 5/2024 Homes 5/2024 Taxa atur dones 5/2024 Taxa atur homes 5/2024 Dones 4/2024 Homes 4/2024 Taxa atur dones 4/2024 Taxa atur homes 4/2024 Dones 3/2024 Homes 3/2024 Taxa atur dones 3/2024 Taxa atur homes 3/2024 Dones 2/2024 Homes 2/2024 Taxa atur dones 2/2024 Taxa atur homes 2/2024 Dones 1/2024 Homes 1/2024 Taxa atur dones 1/2024 Taxa atur homes 1/2024 Dones 12/2023 Homes 12/2023 Taxa atur dones 12/2023 Taxa atur homes 12/2023 Dones 11/2023 Homes 11/2023 Taxa atur dones 11/2023 Taxa atur homes 11/2023 Dones 10/2023 Homes 10/2023 Taxa atur dones 10/2023 Taxa atur homes 10/2023 Dones 9/2023 Homes 9/2023 Taxa atur dones 9/2023 Taxa atur homes 9/2023 Dones 8/2023 Homes 8/2023 Taxa atur dones 8/2023 Taxa atur homes 8/2023 Dones 7/2023 Homes 7/2023 Taxa atur dones 7/2023 Taxa atur homes 7/2023 Dones 6/2023 Homes 6/2023 Taxa atur dones 6/2023 Taxa atur homes 6/2023 Dones 5/2023 Homes 5/2023 Taxa atur dones 5/2023 Taxa atur homes 5/2023 Dones 4/2023 Homes 4/2023 Taxa atur dones 4/2023 Taxa atur homes 4/2023 Dones 3/2023 Homes 3/2023 Taxa atur dones 3/2023 Taxa atur homes 3/2023 Dones 2/2023 Homes 2/2023 Taxa atur dones 2/2023 Taxa atur homes 2/2023 Dones 1/2023 Homes 1/2023 Taxa atur dones 1/2023 Taxa atur homes 1/2023 Dones 12/2022 Homes 12/2022 Taxa atur dones 12/2022 Taxa atur homes 12/2022 Dones 11/2022 Homes 11/2022 Taxa atur dones 11/2022 Taxa atur homes 11/2022 Dones 10/2022 Homes 10/2022 Taxa atur dones 10/2022 Taxa atur homes 10/2022 Dones 9/2022 Homes 9/2022 Taxa atur dones 9/2022 Taxa atur homes 9/2022 Dones 8/2022 Homes 8/2022 Taxa atur dones 8/2022 Taxa atur homes 8/2022 Dones 7/2022 Homes 7/2022 Taxa atur dones 7/2022 Taxa atur homes 7/2022 Dones 6/2022 Homes 6/2022 Taxa atur dones 6/2022 Taxa atur homes 6/2022 Dones 5/2022 Homes 5/2022 Taxa atur dones 5/2022 Taxa atur homes 5/2022 Dones 4/2022 Homes 4/2022 Taxa atur dones 4/2022 Taxa atur homes 4/2022 Dones 3/2022 Homes 3/2022 Taxa atur dones 3/2022 Taxa atur homes 3/2022 Dones 2/2022 Homes 2/2022 Taxa atur dones 2/2022 Taxa atur homes 2/2022 Dones 1/2022 Homes 1/2022 Taxa atur dones 1/2022 Taxa atur homes 1/2022 Dones 12/2021 Homes 12/2021 Taxa atur dones 12/2021 Taxa atur homes 12/2021 Dones 11/2021 Homes 11/2021 Taxa atur dones 11/2021 Taxa atur homes 11/2021 Dones 10/2021 Homes 10/2021 Taxa atur dones 10/2021 Taxa atur homes 10/2021 Dones 9/2021 Homes 9/2021 Taxa atur dones 9/2021 Taxa atur homes 9/2021 Dones 8/2021 Homes 8/2021 Taxa atur dones 8/2021 Taxa atur homes 8/2021 Dones 7/2021 Homes 7/2021 Taxa atur dones 7/2021 Taxa atur homes 7/2021 Dones 6/2021 Homes 6/2021 Taxa atur dones 6/2021 Taxa atur homes 6/2021 Dones 5/2021 Homes 5/2021 Taxa atur dones 5/2021 Taxa atur homes 5/2021 Dones 4/2021 Homes 4/2021 Taxa atur dones 4/2021 Taxa atur homes 4/2021 Dones 3/2021 Homes 3/2021 Taxa atur dones 3/2021 Taxa atur homes 3/2021 Dones 2/2021 Homes 2/2021 Taxa atur dones 2/2021 Taxa atur homes 2/2021 Dones 1/2021 Homes 1/2021 Taxa atur dones 1/2021 Taxa atur homes 1/2021 Dones 12/2020 Homes 12/2020 Taxa atur dones 12/2020 Taxa atur homes 12/2020 Dones 11/2020 Homes 11/2020 Taxa atur dones 11/2020 Taxa atur homes 11/2020 Dones 10/2020 Homes 10/2020 Taxa atur dones 10/2020 Taxa atur homes 10/2020 Dones 9/2020 Homes 9/2020 Taxa atur dones 9/2020 Taxa atur homes 9/2020 Dones 8/2020 Homes 8/2020 Taxa atur dones 8/2020 Taxa atur homes 8/2020 Dones 7/2020 Homes 7/2020 Taxa atur dones 7/2020 Taxa atur homes 7/2020 Dones 6/2020 Homes 6/2020 Taxa atur dones 6/2020 Taxa atur homes 6/2020 Dones 5/2020 Homes 5/2020 Taxa atur dones 5/2020 Taxa atur homes 5/2020 Dones 4/2020 Homes 4/2020 Taxa atur dones 4/2020 Taxa atur homes 4/2020 Dones 3/2020 Homes 3/2020 Taxa atur dones 3/2020 Taxa atur homes 3/2020 Dones 2/2020 Homes 2/2020 Taxa atur dones 2/2020 Taxa atur homes 2/2020 Dones 1/2020 Homes 1/2020 Taxa atur dones 1/2020 Taxa atur homes 1/2020 Dones 12/2019 Homes 12/2019 Taxa atur dones 12/2019 Taxa atur homes 12/2019 Dones 11/2019 Homes 11/2019 Taxa atur dones 11/2019 Taxa atur homes 11/2019 Dones 10/2019 Homes 10/2019 Taxa atur dones 10/2019 Taxa atur homes 10/2019 Dones 9/2019 Homes 9/2019 Taxa atur dones 9/2019 Taxa atur homes 9/2019 Dones 8/2019 Homes 8/2019 Taxa atur dones 8/2019 Taxa atur homes 8/2019 Dones 7/2019 Homes 7/2019 Taxa atur dones 7/2019 Taxa atur homes 7/2019 Taxa atur dones 7/2019 Taxa atur homes 7/2019 Dones 6/2019 Homes 6/2019 Dones 5/2019 Homes 5/2019 Taxa atur dones 5/2019 Taxa atur homes 5/2019 Dones 4/2019 Homes 4/2019 Taxa atur dones 4/2019 Taxa atur homes 4/2019 Dones 3/2019 Homes 3/2019 Taxa atur dones 3/2019 Taxa atur homes 3/2019 Dones 2/2019 Homes 2/2019 Taxa atur dones 2/2019 Taxa atur homes 2/2019 Dones 1/2019 Homes 1/2019 Taxa atur dones 1/2019 Taxa atur homes 1/2019 Dones 12/2018 Homes 12/2018 Taxa atur dones 12/2018 Taxa atur homes 12/2018 Taxa atur dones 12/2018 Taxa atur homes 12/2018 Dones 11/2018 Taxa atur dones 11/2018 Homes 11/2018 Taxa atur homes 11/2018 Dones 10/2018 Homes 10/2018 Taxa atur dones 10/2018 Taxa atur homes 10/2018 Dones 9/2018 Homes 9/2018 Taxa atur dones 9/2018 Taxa atur homes 9/2018 Dones 8/2018 Homes 8/2018 Taxa atur dones 8/2018 Taxa atur homes 8/2018 Dones 7/2018 Homes 7/2018 Taxa atur dones 7/2018 Taxa atur homes 7/2018 Dones 6/2018 Homes 6/2018 Taxa atur dones 6/2018 Taxa atur homes 6/2018 Dones 5/2018 Homes 5/2018 Taxa atur dones 5/2018 Taxa atur homes 5/2018 Dones 4/2018 Homes 4/2018 Taxa atur homes 4/2018 Taxa atur dones 4/2018 Homes 3/2018 Dones 3/2018 Taxa atur dones 3/2018 Taxa atur homes 3/2018 Homes 2/2018 Dones 2/2018 Taxa atur homes 2/2018 Taxa atur dones 2/2018 Dones 1/2018 Homes 1/2018 Taxa atur dones 1/2018 Taxa atur homes 1/2018 Homes 12/2017 Dones 12/2017 Taxa atur homes 12/2017 Taxa atur dones 12/2017 Homes 11/2017 Dones 11/2017 Taxa atur homes 11/2017 Taxa atur dones 11/2017 Homes 10/2017 Dones 10/2017 Taxa atur homes 10/2017 Taxa atur dones 10/2017 Homes 9/2017 Dones 9/2017 Taxa atur homes 9/2017 Taxa atur dones 9/2017 Homes 8/2017 Dones 8/2017 Taxa atur homes 8/2017 Taxa atur dones 8/2017 Homes 7/2017 Dones 7/2017 Taxa atur homes 7/2017 Taxa atur dones 7/2017 Homes 6/2017 Dones 6/2017 Taxa atur homes 6/2017 Taxa atur dones 6/2017 Homes 5/2017 Dones 5/2017 Taxa atur homes 5/2017 Taxa atur dones 5/2017 Homes 4/2017 Dones 4/2017 Taxa atur homes 4/2017 Taxa atur dones 4/2017 Homes 3/2017 Dones 3/2017 Taxa atur homes 3/2017 Taxa atur dones 3/2017 Homes 2/2017 Dones 2/2017 Taxa atur homes 2/2017 Taxa atur dones 2/2017 Homes 1/2017 Dones 1/2017 Taxa atur homes 1/2017 Taxa atur dones 1/2017 Homes 12/2016 Dones 12/2016 Taxa atur homes 12/2016 Taxa atur dones 12/2016 Homes 11/2016 Dones 11/2016 Taxa atur homes 11/2016 Taxa atur dones 11/2016 Homes 10/2016 Dones 10/2016 Taxa atur homes 10/2016 Taxa atur dones 10/2016 Homes 9/2016 Dones 9/2016 Taxa atur homes 9/2016 Taxa atur dones 9/2016 Homes 8/2016 Dones 8/2016 Taxa atur homes 8/2016 Taxa atur dones 8/2016 Homes 7/2016 Dones 7/2016 Taxa atur homes 7/2016 Taxa atur dones 7/2016 Homes 6/2016 Dones 6/2016 Taxa atur homes 6/2016 Taxa atur dones 6/2016 Homes 5/2016 Dones 5/2016 Taxa atur homes 5/2016 Taxa atur dones 5/2016 Homes 4/2016 Dones 4/2016 Taxa atur homes 4/2016 Taxa atur dones 4/2016 Homes 3/2016 Dones 3/2016 Taxa atur homes 3/2016 Taxa atur dones 3/2016 Homes 2/2016 Dones 2/2016 Taxa atur homes 2/2016 Taxa atur dones 2/2016 Homes 1/2016 Dones 1/2016 Taxa atur homes 1/2016 Taxa atur dones 1/2016 Homes 12/2015 Homes 12/2015 Taxa atur homes 12/2015 Taxa atur dones 12/2015 Dones 11/2015 Homes 11/2015 Taxa atur homes 11/2015 Taxa atur dones 11/2015 Dones 10/2015 Homes 10/2015 Taxa atur homes 10/2015 Taxa atur dones 10/2015 Dones 9/2015 Homes 9/2015 Taxa atur homes 9/2015 Taxa atur dones 9/2015 Dones 8/2015 Homes 8/2015 Taxa atur homes 8/2015 Taxa atur dones 8/2015 Dones 7/2015 Homes 7/2015 Taxa atur homes 7/2015 Taxa atur dones 7/2015 Dones 6/2015 Homes 6/2015 Taxa atur homes 6/2015 Taxa atur dones 6/2015 Dones 5/2015 Homes 5/2015 Taxa atur homes 5/2015 Taxa atur dones 5/2015 Dones 4/2015 Homes 4/2015 Taxa atur homes 4/2015 Taxa atur dones 4/2015 Dones 3/2015 Homes 3/2015 Taxa atur homes 3/2015 Taxa atur dones 3/2015 Dones 2/2015 Homes 2/2015 Taxa atur homes 2/2015 Taxa atur dones 2/2015 Dones 1/2015 Homes 1/2015 Taxa atur homes 1/2015 Taxa atur dones 1/2015 Dones 12/2014 Homes 12/2014 Taxa atur homes 12/2014 Taxa atur dones 12/2014 Dones 11/2014 Homes 11/2014 Taxa atur homes 11/2014 Taxa atur dones 11/2014 Dones 10/2014 Homes 10/2014 Taxa atur homes 10/2014 Taxa atur dones 10/2014 Dones 9/2014 Homes 9/2014 Taxa atur homes 9/2014 Taxa atur dones 9/2014 Dones 8/2014 Homes 8/2014 Taxa atur homes 8/2014 Taxa atur dones 8/2014 Dones 7/2014 Homes 7/2014 Taxa atur homes 7/2014 Taxa atur dones 7/2014 Dones 6/2014 Homes 6/2014 Taxa atur homes 6/2014 Taxa atur dones 6/2014 Dones 5/2014 Homes 5/2014 Taxa atur homes 5/2014 Taxa atur dones 5/2014 Dones 4/2014 Homes 4/2014 Taxa atur homes 4/2014 Taxa atur dones 4/2014 Dones 3/2014 Homes 3/2014 Taxa atur homes 3/2014 Taxa atur dones 3/2014 Dones 2/2014 Homes 2/2014 Taxa atur homes 2/2014 Taxa atur dones 2/2014 Dones 1/2014 Homes 1/2014 Taxa atur homes 1/2014 Taxa atur dones 1/2014 Taxa atur homes 12/2013 Taxa atur dones 12/2013 Taxa atur homes 11/2013 Taxa atur dones 11/2013 Taxa atur homes 10/2013 Taxa atur dones 10/2013 Taxa atur homes 9/2013 Taxa atur dones 9/2013 Taxa atur homes 8/2013 Taxa atur dones 8/2013 Taxa atur homes 7/2013 Taxa atur dones 7/2013 Taxa atur homes 6/2013 Taxa atur dones 6/2013 Taxa atur homes 5/2013 Taxa atur dones 5/2013 Taxa atur homes 4/2013 Taxa atur dones 4/2013 Taxa atur homes 3/2013 Taxa atur dones 3/2013 Taxa atur homes 2/2013 Taxa atur dones 2/2013 Taxa atur homes 1/2013 Taxa atur dones 1/2013