Evolució dels comptes de cotització per dimensió en nombre d’assalariats

Nombre de comptes de cotització donats d'alta al règim general de la Seguretat Social i al règim especial de la mineria i el carbó, distribuïts per dimensió en nombre d’assalariats. És una aproximació a la xifra real d'empreses, ja que hi poden haver empreses establertes en un municipi que cotitzen en altres comarques i a la inversa. Informació trimestral.
Font: Departament d’Empresa i Ocupació


Any:
 
Indicador:
MunicipiFins a 50 9/2020 50 a 250 9/2020 Més de 250 9/2020 50 a 250 6/2020 Més de 250 6/2020 Fins a 50 6/2020 Fins a 50 3/2020 50 a 250 3/2020 Més de 250 3/2020 Fins a 50 12/2019 50 a 250 12/2019 Més de 250 12/2019 Fins a 50 9/2019 50 a 250 9/2019 Més de 250 9/2019 Fins a 50 6/2019 50 a 250 6/2019 Més de 250 6/2019 Fins a 50 3/2019 50 a 250 3/2019 Més de 250 3/2019 Fins a 50 12/2018 50 a 250 12/2018 Més de 250 12/2018 Fins a 50 9/2018 50 a 250 9/2018 Més de 250 9/2018 Fins a 50 6/2018 50 a 250 6/2018 Més de 250 6/2018 Fins a 50 3/2018 50 a 250 3/2018 Més de 250 3/2018 Fins a 50 12/2017 50 a 250 12/2017 Més de 250 12/2017 Fins a 50 9/2017 50 a 250 9/2017 Més de 250 9/2017 Fins a 50 6/2017 50 a 250 6/2017 Més de 250 6/2017 Fins a 50 3/2017 50 a 250 3/2017 Més de 250 3/2017 Fins a 50 12/2016 50 a 250 12/2016 Més de 250 12/2016 Fins a 50 9/2016 50 a 250 9/2016 Més de 250 9/2016 Fins a 50 6/2016 50 a 250 6/2016 Més de 250 6/2016 Fins a 50 3/2016 50 a 250 3/2016 Més de 250 3/2016 Fins a 50 12/2015 50 a 250 12/2015 Més de 250 12/2015 Fins a 50 9/2015 50 a 250 9/2015 Més de 250 9/2015 Fins a 50 6/2015 50 a 250 6/2015 Més de 250 6/2015 Fins a 50 3/2015 50 a 250 3/2015 Més de 250 3/2015 Fins a 50 12/2014 50 a 250 12/2014 Més de 250 12/2014 Fins a 50 9/2014 50 a 250 9/2014 Més de 250 9/2014 Fins a 50 6/2014 50 a 250 6/2014 Més de 250 6/2014 Fins a 50 3/2014 50 a 250 3/2014 Més de 250 3/2014 Fins a 50 12/2013 50 a 250 12/2013 Més de 250 12/2013 Fins a 50 9/2013 50 a 250 9/2013 Més de 250 9/2013 Fins a 50 6/2013 50 a 250 6/2013 Més de 250 6/2013 Fins a 50 3/2013 50 a 250 3/2013 Més de 250 3/2013 Fins a 50 12/2012 50 a 250 12/2012 Més de 250 12/2012 Fins a 50 9/2012 50 a 250 9/2012 Més de 250 9/2012 Fins a 50 6/2012 50 a 250 6/2012 Més de 250 6/2012 Fins a 50 3/2012 50 a 250 3/2012 Més de 250 3/2012 Fins a 50 12/2011 50 a 250 12/2011 Més de 250 12/2011 Fins a 50 9/2011 50 a 250 9/2011 Més de 250 9/2011 Fins a 50 6/2011 50 a 250 6/2011 Més de 250 6/2011 Fins a 50 3/2011 50 a 250 3/2011 Més de 250 3/2011 Fins a 50 12/2010 50 a 250 12/2010 Més de 250 12/2010 Fins a 50 9/2010 50 a 250 9/2010 Més de 250 9/2010 Fins a 50 6/2010 50 a 250 6/2010 Més de 250 6/2010 Fins a 50 3/2010 50 a 250 3/2010 Més de 250 3/2010 Fins a 50 12/2009 50 a 250 12/2009 Més de 250 12/2009 Fins a 50 9/2009 50 a 250 9/2009 Més de 250 9/2009 Fins a 50 6/2009 50 a 250 6/2009 Més de 250 6/2009 Fins a 50 3/2009 50 a 250 3/2009 Més de 250 3/2009 Fins a 50 12/2008 50 a 250 12/2008 Més de 250 12/2008 Fins a 50 9/2008 50 a 250 9/2008 Més de 250 9/2008 Fins a 50 6/2008 50 a 250 6/2008 Més de 250 6/2008 Fins a 50 3/2008 50 a 250 3/2008 Més de 250 3/2008