Habitatges segons tipus

Habitatges classificats per a ús familiar o ús col·lectiu. Els habitatges familiars es subdivideixen en principals i no principals, i aquest poden ser segones residències o buits. Els habitatges col·lectius, aquells on habiten persones amb objectius o interessos comuns que no constitueixen família.
Font: Idescat. Cens de població


Any:
 
Indicador:
MunicipiFamiliars - principals 2011 Familiars - no principals - segones residències 2011 Familiars - no principals - buits 2011 Familiars - no principal 2011 Col·lectius 2011