Evolució de la població

Evolució del nombre d’habitants per municipi de residència i variació interanual
Càlcul: Recompte. Les xifres oficials de població s’obtenen anualment amb referència 31 de desembre de cada any.
Font: Idescat

Any:

MunicipiVariació interanual relativa 2017 Població total 2017 Variació interanual absoluta 2017