Distribució dels declarants segons tram de renda

Distribució dels declarants de l'IRPF segons tram de renda declarada.
Font: Agència Tributària


Any:
 
Indicador:
MunicipiDeclarants < 12.020€ 2020 Declarants 12.020€ - 18.030€ 2020 Declarants 18.030€ - 30.050€ 2020 Declarants 30.050€ - 60.101€ 2020 Declarants > 60.101 € 2020 Declarants < 12.020€ 2019 Declarants 12.020€ - 18.030€ 2019 Declarants 18.030€ - 30.050€ 2019 Declarants 30.050€ - 60.101€ 2019 Declarants > 60.101 € 2019 Declarants < 12.020€ 2018 Declarants 12.020€ - 18.030€ 2018 Declarants 18.030€ - 30.050€ 2018 Declarants 30.050€ - 60.101€ 2018 Declarants > 60.101 € 2018 Declarants < 12.020€ 2017 Declarants 12.020€ - 18.030€ 2017 Declarants 18.030€ - 30.050€ 2017 Declarants 30.050€ - 60.101€ 2017 Declarants > 60.101 € 2017 Declarants < 12.020€ 2016 Declarants 12.020€ - 18.030€ 2016 Declarants 18.030€ - 30.050€ 2016 Declarants 30.050€ - 60.101€ 2016 Declarants > 60.101 € 2016 Declarants < 12.020€ 2015 Declarants 12.020€ - 18.030€ 2015 Declarants 18.030€ - 30.050€ 2015 Declarants 30.050€ - 60.101€ 2015 Declarants > 60.101 € 2015