Renda mitjana

La renda mitjana és la suma de tots els ingressos que entren a les llars del municipi com el salari, les pensions, les prestacions i altres tipus dividit entre la població (renda mitjana per habitant) i entre el nombre de llars (renda mitjana per llar)
Font: INE i Agència Tributària


Any:
 
Indicador:
MunicipiRenda mitjana per habitant 2020 Renda mitjana per llar 2020 Renda mitjana per habitant 2019 Renda mitjana per llar 2019 Renda mitjana per habitant 2018 Renda mitjana per llar 2018 Renda mitjana per habitant 2017 Renda mitjana per llar 2017 Renda mitjana per habitant 2016 Renda mitjana per llar 2016 Renda mitjana per habitant 2015 Renda mitjana per llar 2015