Taxa d’escolarització

Relació percentual entre els alumnes de 17 anys en relació al total de població d’aquesta d’edat. Alumnes distribuïts per municipi de residència.
(-) No hi ha centre
Font: Departament d'Educació

Any:

Municipi