Taxa d’escolarització

Relació percentual entre els alumnes de 17 anys en relació al total de població d’aquesta d’edat. Alumnes distribuïts per municipi de residència.
(-) No hi ha centre
Font: Departament d'Educació


Any:
 
Indicador:
MunicipiTaxa d'escolarització als 17 anys 2018 Taxa d'escolarització als 17 anys 2017 Taxa d'escolarització als 17 anys 2016 Taxa d'escolarització als 17 anys 2015