Preu de l’aigua

Mitjana d’euros per cada metre cúbic d’aigua.
Font: Agència Catalana de l’Aigua

Any:
Indicador:
MunicipiEuros / m3 2018 Euros / m3 2017