Producció d’energia

Producció d’energia elèctrica agregada, número d’instal·lacions, potència instal·lada (kW) i producció bruta (kWh).
Font: Departament d’Empresa i Coneixement


Any:
 
Indicador:
MunicipiNúm instal·lacions 2016 Potència instal·lada (kW) 2016 Producció bruta (kWh) 2016 Núm instal·lacions 2015 Potència instal·lada (kW) 2015 Producció bruta (kWh) 2015 Núm instal·lacions 2014 Potència instal·lada (kW) 2014 Producció bruta (kWh) 2014 Núm instal·lacions 2013 Potència instal·lada (kW) 2013 Producció bruta (kWh) 2013 Núm instal·lacions 2012 Potència instal·lada (kW) 2012 Producció bruta (kWh) 2012 Núm instal·lacions 2011 Potència instal·lada (kW) 2011 Producció bruta (kWh) 2011 Núm instal·lacions 2010 Potència instal·lada (kW) 2010 Producció bruta (kWh) 2010