Concentració de nitrats a les fonts d’aigua

Mitjana de les fonts municipals revisades aquell any sobre la contaminació de les fonts en concentració de nitrats (mg/l).
Font: Grup de Defensa del Ter


Any:
 
Indicador:
MunicipiMitjana fonts municipals (mg/l) 2024 Mitjana fonts municipals (mg/l) 2023 Mitjana fonts municipals (mg/l) 2022 Mitjana fonts municipals (mg/l) 2021 Mitjana fonts municipals (mg/l) 2020 Mitjana fonts municipals (mg/l) 2019 Mitjana fonts municipals (mg/l) 2018 Mitjana fonts municipals (mg/l) 2017 Mitjana fonts municipals (mg/l) 2016 Mitjana fonts municipals (mg/l) 2015 Mitjana fonts municipals (mg/l) 2014