Taxa de graduació bruta i neta a Batxillerat

Taxa de graduació bruta: Relació percentual entre els alumnes graduats i matriculats a 2n de Batxillerat
Taxa de graduació neta: Relació percentual entre els alumnes graduats i avaluats a 2n de Batxillerat
(-) No hi ha centre
Font: Departament d’Educació

Any:

Municipi