Avaluats i graduats a 2n de Batxillerat

Alumnes de 2n de Batxillerat avaluats i graduats.
(-) No hi ha centre
Font: Departament d’Educació

Any:
Indicador:
Municipi