Avaluats i graduats a 4rt d’ESO

Alumnes de 4rt d’ESO avaluats i graduats.
(-) No hi ha centre
Font: Departament d’Educació

Any:

MunicipiGraduats 2014 Avaluats 2014 Graduats 2013 Avaluats 2013