Evolució del nombre d'alumnes de CFGM per curs

Nombre d'alumnes matriculats a CFGM per curs. Alumnes distribuïts segons el municipi del centre d’estudis.
(-) No hi ha centre
Font: Departament d’Educació

Any:

Municipi1r 2018 2n 2018 1r 2017 2n 2017 1r 2016 2n 2016 1r 2015 2n 2015 1r 2014 2n 2014 1r 2013 2n 2013 1r 2012 2n 2012