Evolució del nombre d'alumnes de CFGM per sexe

Nombre d'alumnes matriculats a CFGM per sexe. Alumnes distribuïts segons el municipi del centre d’estudis.
(-) No hi ha centre
Font: Departament d’Educació

Any:

MunicipiNois 2018 Noies 2018 Nois 2017 Noies 2017 Nois 2016 Noies 2016 Nois 2015 Noies 2015 Nois 2014 Noies 2014 Nois 2013 Noies 2013 Nois 2012 Noies 2012