Evolució del nombre d'alumnes ESO per nacionalitat

> Nombre d'alumnes matriculats a ESO per nacionalitat. Alumnes distribuïts segons el municipi del centre d’estudis.
(-) No hi ha centre
Font: Departament d'Educació


Any:
 
Indicador:
MunicipiNo estrangers 2019 Estrangers 2019 No estrangers 2018 Estrangers 2018 No estrangers 2017 Estrangers 2017 No estrangers 2016 Estrangers 2016 Estrangers 2015 No estrangers 2015 Estrangers 2014 No estrangers 2014