Població activa registrada per nacionalitat

Suma de la població afiliada a la Seguretat Social segons residència i aturats registrats a les oficines de Treball. La taxa d’activitat neta es correspon a la població activa sobre la població de 16-64 anys i la bruta sobre la població de més de 16 anys. Dades per nacionalitat.
Font: Afiliats a la Seguretat Social segons residència són dades d’Idescat, els aturats registrats a les oficines de Treball són dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu i la població major de 16 anys són dades del padró d’habitants municipal d’aquell any.


Any:
 
Indicador:
MunicipiEstrangers 6/2024 No estrangers 6/2024 Taxa d'activitat neta estrangers 6/2024 Taxa d'activitat neta no estrangers 6/2024 No estrangers 3/2024 Estrangers 3/2024 Taxa d'activitat neta estrangers 3/2024 Taxa d'activitat neta no estrangers 3/2024 Estrangers 12/2023 No estrangers 12/2023 Taxa d'activitat neta estrangers 12/2023 Taxa d'activitat neta no estrangers 12/2023 Estrangers 9/2023 No estrangers 9/2023 Taxa d'activitat neta estrangers 9/2023 Taxa d'activitat neta no estrangers 9/2023 Estrangers 6/2023 No estrangers 6/2023 Taxa d'activitat neta estrangers 6/2023 Taxa d'activitat neta no estrangers 6/2023 Estrangers 3/2023 No estrangers 3/2023 Taxa d'activitat neta estrangers 3/2023 Taxa d'activitat neta no estrangers 3/2023 Estrangers 12/2022 No estrangers 12/2022 Taxa d'activitat neta estrangers 12/2022 Taxa d'activitat neta no estrangers 12/2022 Estrangers 9/2022 No estrangers 9/2022 Taxa d'activitat neta estrangers 9/2022 Taxa d'activitat neta no estrangers 9/2022 Estrangers 6/2022 No estrangers 6/2022 Taxa d'activitat neta estrangers 6/2022 Taxa d'activitat neta no estrangers 6/2022 Estrangers 3/2022 No estrangers 3/2022 Taxa d'activitat neta estrangers 3/2022 Taxa d'activitat neta no estrangers 3/2022 Estrangers 12/2021 No estrangers 12/2021 Taxa d'activitat neta estrangers 12/2021 Taxa d'activitat neta no estrangers 12/2021 Estrangers 9/2021 No estrangers 9/2021 Taxa d'activitat neta estrangers 9/2021 Taxa d'activitat neta no estrangers 9/2021 No estrangers 6/2021 Estrangers 6/2021 Taxa d'activitat neta no estrangers 6/2021 Taxa d'activitat neta estrangers 6/2021 No estrangers 3/2021 Estrangers 3/2021 Taxa d'activitat neta no estrangers 3/2021 Taxa d'activitat neta estrangers 3/2021 No estrangers 12/2020 Estrangers 12/2020 Taxa d'activitat neta no estrangers 12/2020 Taxa d'activitat neta estrangers 12/2020 No estrangers 9/2020 Estrangers 9/2020 Taxa d'activitat neta no estrangers 9/2020 Taxa d'activitat neta estrangers 9/2020 No estrangers 6/2020 Estrangers 6/2020 Taxa d'activitat neta no estrangers 6/2020 Taxa d'activitat neta estrangers 6/2020 No estrangers 3/2020 Estrangers 3/2020 Taxa d'activitat neta no estrangers 3/2020 Taxa d'activitat neta estrangers 3/2020 No estrangers 12/2019 Estrangers 12/2019 Taxa d'activitat neta no estrangers 12/2019 Taxa d'activitat neta estrangers 12/2019 No estrangers 9/2019 Estrangers 9/2019 Taxa d'activitat neta no estrangers 9/2019 Taxa d'activitat neta estrangers 9/2019 No estrangers 6/2019 Estrangers 6/2019 Taxa d'activitat neta no estrangers 6/2019 Taxa d'activitat neta estrangers 6/2019 No estrangers 3/2019 Estrangers 3/2019 Taxa d'activitat neta no estrangers 3/2019 Taxa d'activitat neta estrangers 3/2019 No estrangers 12/2018 Estrangers 12/2018 Taxa d'activitat neta no estrangers 12/2018 Taxa d'activitat neta estrangers 12/2018 No estrangers 9/2018 Estrangers 9/2018 Taxa d'activitat neta no estrangers 9/2018 Taxa d'activitat neta estrangers 9/2018 No estrangers 6/2018 Estrangers 6/2018 Taxa d'activitat neta no estrangers 6/2018 Taxa d'activitat neta estrangers 6/2018 No estrangers 3/2018 Estrangers 3/2018 Taxa d'activitat neta no estrangers 3/2018 Taxa d'activitat neta estrangers 3/2018