Distribució de l'atur registrat per activitats econòmiques - Sector primari

Nombre de persones de 16 anys i més que busquen ocupació registrades a les oficines d'ocupació (SOC), distribuïdes per branca d’activitat econòmica.

Secció d’activitat econòmica (CCAE-2009)
AAgricultura, ramaderia i pescaBIndústries extractivesCIndústries manufactureresDEnergia elèctrica i gas
EAigua, sanejament i gestió de residusFConstruccióGComerç a l'engròs i al detallHTransport i emmagatzematge
IHostaleriaJInformació i comunicacionsKActivitats financeres i d'assegurancesLActivitats immobiliàries
MActivitats professionals i tècniquesNActivitats administratives i auxiliarsOAdm. pública, Defensa i SS obligatòriaPEducació
QActivitats sanitàries i serveis socialsRActivitats artístiques i d'entretenimentSAltres serveisTActivitats de les llars
UOrganismes extraterritorialsSASense ocupació anterior

Font: Observatori del treball, Departament d’Empresa i Ocupació.


Any:
 
Indicador:
MunicipiA 8/2023 A 7/2023 A 6/2023 A 5/2023 A 4/2023 A 3/2023 A 2/2023 A 1/2023 A 12/2022 A 11/2022 A 10/2022 A 9/2022 A 8/2022 A 7/2022 A 6/2022 A 5/2022 A 4/2022 A 3/2022 A 2/2022 A 1/2022 A 12/2021 A 11/2021 A 10/2021 A 9/2021 A 8/2021 A 7/2021 A 6/2021 A 5/2021 A 4/2021 A 3/2021 A 2/2021 A 1/2021 A 12/2020 A 11/2020 A 10/2020 A 9/2020 A 8/2020 A 7/2020 A 6/2020 A 5/2020 A 4/2020 A 3/2020 A 2/2020 A 1/2020 A 12/2019 A 11/2019 A 10/2019 A 9/2019 A 8/2019 A 7/2019 A 6/2019 A 5/2019 A 4/2019 A 3/2019 A 2/2019 A 1/2019 A 12/2018 A 11/2018 A 10/2018 A 9/2018 A 8/2018 A 7/2018 A 6/2018 A 5/2018 A 4/2018 A 3/2018 A 2/2018 A 1/2018 A 12/2017 A 11/2017 A 10/2017 A 9/2017 A 8/2017 A 7/2017 A 6/2017 A 5/2017 A 4/2017 A 3/2017 A 2/2017 A 1/2017 A 12/2016 A 11/2016 A 10/2016 A 9/2016 A 8/2016 A 7/2016 A 6/2016 A 5/2016 A 4/2016 A 3/2016 A 2/2016 A 1/2016 A 12/2015 A 11/2015 A 10/2015 A 9/2015 A 8/2015 A 7/2015 A 6/2015 A 5/2015 A 4/2015 A 3/2015 A 2/2015 A 1/2015 A 12/2014 A 11/2014 A 10/2014 A 9/2014 A 8/2014 A 7/2014