Evolució de la població estrangera

Evolució del nombre d’habitants estrangers per municipi de residència, variació interanual i taxa d’estrangeria.
Càlcul: Recompte. Les xifres oficials de població s’obtenen anualment amb referència 31 de desembre de cada any.
Font: Idescat


Any:
 
Indicador:
MunicipiPoblació estrangera 2023 Taxa d'estrangeria 2023 Variació interanual relativa 2023 Població estrangera 2022 Taxa d'estrangeria 2022 Variació interanual relativa 2022 Població estrangera 2021 Taxa d'estrangeria 2021 Variació interanual relativa 2021 Població estrangera 2020 Taxa d'estrangeria 2020 Variació interanual relativa 2020 Població estrangera 2019 Taxa d'estrangeria 2019 Variació interanual relativa 2019 Taxa d'estrangeria 2018 Variació interanual relativa 2018 Població estrangera 2018 Taxa d'estrangeria 2017 Variació interanual relativa 2017 Població estrangera 2017 Taxa d'estrangeria 2016 Variació interanual relativa 2016 Població estrangera 2016 Taxa d'estrangeria 2015 Variació interanual relativa 2015 Població estrangera 2015 Taxa d'estrangeria 2014 Variació interanual relativa 2014 Població estrangera 2014 Taxa d'estrangeria 2013 Variació interanual relativa 2013 Població estrangera 2013 Taxa d'estrangeria 2012 Variació interanual relativa 2012 Població estrangera 2012 Taxa d'estrangeria 2011 Variació interanual relativa 2011 Població estrangera 2011 Taxa d'estrangeria 2010 Variació interanual relativa 2010 Població estrangera 2010 Taxa d'estrangeria 2009 Variació interanual relativa 2009 Població estrangera 2009 Taxa d'estrangeria 2008 Variació interanual relativa 2008 Població estrangera 2008 Taxa d'estrangeria 2007 Variació interanual relativa 2007 Població estrangera 2007 Taxa d'estrangeria 2006 Variació interanual relativa 2006 Població estrangera 2006 Taxa d'estrangeria 2005 Variació interanual relativa 2005 Població estrangera 2005 Taxa d'estrangeria 2004 Variació interanual relativa 2004 Població estrangera 2004 Taxa d'estrangeria 2003 Variació interanual relativa 2003 Població estrangera 2003 Taxa d'estrangeria 2002 Variació interanual relativa 2002 Població estrangera 2002 Taxa d'estrangeria 2001 Variació interanual relativa 2001 Població estrangera 2001 Taxa d'estrangeria 2000 Població estrangera 2000