Evolució de la contractació registrada segons nivell de formació

Nombre de contractes de treball registrats durant el període distribuïts per nivell formatiu
Font: Departament d’Empresa i Ocupació

Any:

MunicipiSense Estudis 7/2018 Estudis Primaris Incomplets 7/2018 Estudis primaris Complets 7/2018 Programes de Formació Professional 7/2018 Educació general 7/2018 Tècnics Professionals superiors 7/2018 Universitaris de Primer Cicle 7/2018 Universitari de segon i tercer cicle 7/2018 Altres estudis post-secundaris 7/2018 Sense Estudis 6/2018 Estudis Primaris Incomplets 6/2018 Estudis primaris Complets 6/2018 Programes de Formació Professional 6/2018 Educació general 6/2018 Tècnics Professionals superiors 6/2018 Universitaris de Primer Cicle 6/2018 Universitari de segon i tercer cicle 6/2018 Altres estudis post-secundaris 6/2018 Sense Estudis 5/2018 Estudis Primaris Incomplets 5/2018 Estudis primaris Complets 5/2018 Programes de Formació Professional 5/2018 Educació general 5/2018 Tècnics Professionals superiors 5/2018 Universitaris de Primer Cicle 5/2018 Universitari de segon i tercer cicle 5/2018 Altres estudis post-secundaris 5/2018 Sense Estudis 4/2018 Estudis Primaris Incomplets 4/2018 Estudis primaris Complets 4/2018 Programes de Formació Professional 4/2018 Educació general 4/2018 Tècnics Professionals superiors 4/2018 Universitaris de Primer Cicle 4/2018 Universitari de segon i tercer cicle 4/2018 Altres estudis post-secundaris 4/2018 Sense Estudis 3/2018 Estudis Primaris Incomplets 3/2018 Estudis primaris Complets 3/2018 Programes de Formació Professional 3/2018 Educació general 3/2018 Tècnics Professionals superiors 3/2018 Universitaris de Primer Cicle 3/2018 Universitari de segon i tercer cicle 3/2018 Altres estudis post-secundaris 3/2018 Altres estudis post-secundaris 2/2018 Educació general 2/2018 Estudis primaris Complets 2/2018 Estudis Primaris Incomplets 2/2018 Programes de Formació Professional 2/2018 Altres estudis post-secundaris 1/2018 Educació general 1/2018 Estudis primaris Complets 1/2018 Estudis Primaris Incomplets 1/2018 Programes de Formació Professional 1/2018 Sense Estudis 1/2018 Tècnics Professionals superiors 1/2018 Universitari de segon i tercer cicle 1/2018 Universitaris de Primer Cicle 1/2018 Sense Estudis 12/2017 Estudis Primaris Incomplets 12/2017 Estudis primaris Complets 12/2017 Programes de Formació Professional 12/2017 Educació general 12/2017 Tècnics Professionals superiors 12/2017 Universitaris de Primer Cicle 12/2017 Universitari de segon i tercer cicle 12/2017 Altres estudis post-secundaris 12/2017 Sense Estudis 11/2017 Estudis Primaris Incomplets 11/2017 Estudis primaris Complets 11/2017 Programes de Formació Professional 11/2017 Educació general 11/2017 Tècnics Professionals superiors 11/2017 Universitaris de Primer Cicle 11/2017 Universitaris de Primer Cicle 11/2017 Universitari de segon i tercer cicle 11/2017 Altres estudis post-secundaris 11/2017 Sense Estudis 10/2017 Estudis Primaris Incomplets 10/2017 Estudis primaris Complets 10/2017 Programes de Formació Professional 10/2017 Educació general 10/2017 Tècnics Professionals superiors 10/2017 Universitaris de Primer Cicle 10/2017 Universitari de segon i tercer cicle 10/2017 Altres estudis post-secundaris 10/2017 Sense Estudis 9/2017 Estudis Primaris Incomplets 9/2017 Estudis primaris Complets 9/2017 Programes de Formació Professional 9/2017 Educació general 9/2017 Tècnics Professionals superiors 9/2017 Universitaris de Primer Cicle 9/2017 Universitari de segon i tercer cicle 9/2017 Altres estudis post-secundaris 9/2017 Sense Estudis 8/2017 Estudis Primaris Incomplets 8/2017 Estudis primaris Complets 8/2017 Programes de Formació Professional 8/2017 Educació general 8/2017 Tècnics Professionals superiors 8/2017 Universitaris de Primer Cicle 8/2017 Universitari de segon i tercer cicle 8/2017 Altres estudis post-secundaris 8/2017 Sense Estudis 7/2017 Estudis Primaris Incomplets 7/2017 Estudis primaris Complets 7/2017 Programes de Formació Professional 7/2017 Educació general 7/2017 Tècnics Professionals superiors 7/2017 Universitaris de Primer Cicle 7/2017 Universitari de segon i tercer cicle 7/2017 Altres estudis post-secundaris 7/2017 Sense Estudis 6/2017 Estudis Primaris Incomplets 6/2017 Estudis primaris Complets 6/2017 Programes de Formació Professional 6/2017 Educació general 6/2017 Tècnics Professionals superiors 6/2017 Universitaris de Primer Cicle 6/2017 Universitari de segon i tercer cicle 6/2017 Altres estudis post-secundaris 6/2017 Sense Estudis 5/2017 Estudis Primaris Incomplets 5/2017 Estudis primaris Complets 5/2017 Programes de Formació Professional 5/2017 Educació general 5/2017 Tècnics Professionals superiors 5/2017 Universitaris de Primer Cicle 5/2017 Universitari de segon i tercer cicle 5/2017 Altres estudis post-secundaris 5/2017 Sense Estudis 4/2017 Estudis Primaris Incomplets 4/2017 Estudis primaris Complets 4/2017 Programes de Formació Professional 4/2017 Educació general 4/2017 Tècnics Professionals superiors 4/2017 Universitaris de Primer Cicle 4/2017 Universitari de segon i tercer cicle 4/2017 Altres estudis post-secundaris 4/2017 Sense Estudis 3/2017 Estudis Primaris Incomplets 3/2017 Estudis primaris Complets 3/2017 Programes de Formació Professional 3/2017 Educació general 3/2017 Tècnics Professionals superiors 3/2017 Universitaris de Primer Cicle 3/2017 Universitari de segon i tercer cicle 3/2017 Altres estudis post-secundaris 3/2017 Sense Estudis 2/2017 Estudis Primaris Incomplets 2/2017 Estudis primaris Complets 2/2017 Programes de Formació Professional 2/2017 Educació general 2/2017 Tècnics Professionals superiors 2/2017 Universitaris de Primer Cicle 2/2017 Universitari de segon i tercer cicle 2/2017 Altres estudis post-secundaris 2/2017 Sense Estudis 1/2017 Estudis Primaris Incomplets 1/2017 Estudis primaris Complets 1/2017 Programes de Formació Professional 1/2017 Educació general 1/2017 Tècnics Professionals superiors 1/2017 Universitaris de Primer Cicle 1/2017 Universitari de segon i tercer cicle 1/2017 Altres estudis post-secundaris 1/2017 Sense Estudis 12/2016 Estudis Primaris Incomplets 12/2016 Estudis primaris Complets 12/2016 Programes de Formació Professional 12/2016 Educació general 12/2016 Tècnics Professionals superiors 12/2016 Universitaris de Primer Cicle 12/2016 Universitari de segon i tercer cicle 12/2016 Altres estudis post-secundaris 12/2016 Sense Estudis 11/2016 Estudis Primaris Incomplets 11/2016 Estudis primaris Complets 11/2016 Programes de Formació Professional 11/2016 Educació general 11/2016 Tècnics Professionals superiors 11/2016 Universitaris de Primer Cicle 11/2016 Universitari de segon i tercer cicle 11/2016 Altres estudis post-secundaris 11/2016 Sense Estudis 10/2016 Estudis Primaris Incomplets 10/2016 Estudis primaris Complets 10/2016 Programes de Formació Professional 10/2016 Educació general 10/2016 Tècnics Professionals superiors 10/2016 Universitaris de Primer Cicle 10/2016 Universitari de segon i tercer cicle 10/2016 Altres estudis post-secundaris 10/2016 Sense Estudis 9/2016 Estudis Primaris Incomplets 9/2016 Estudis primaris Complets 9/2016 Programes de Formació Professional 9/2016 Educació general 9/2016 Tècnics Professionals superiors 9/2016 Universitaris de Primer Cicle 9/2016 Universitari de segon i tercer cicle 9/2016 Altres estudis post-secundaris 9/2016 Sense Estudis 8/2016 Estudis Primaris Incomplets 8/2016 Estudis primaris Complets 8/2016 Programes de Formació Professional 8/2016 Educació general 8/2016 Tècnics Professionals superiors 8/2016 Universitaris de Primer Cicle 8/2016 Universitari de segon i tercer cicle 8/2016 Altres estudis post-secundaris 8/2016 Sense Estudis 7/2016 Estudis Primaris Incomplets 7/2016 Estudis primaris Complets 7/2016 Programes de Formació Professional 7/2016 Educació general 7/2016 Tècnics Professionals superiors 7/2016 Universitaris de Primer Cicle 7/2016 Universitari de segon i tercer cicle 7/2016 Altres estudis post-secundaris 7/2016 Sense Estudis 6/2016 Estudis Primaris Incomplets 6/2016 Estudis primaris Complets 6/2016 Programes de Formació Professional 6/2016 Educació general 6/2016 Tècnics Professionals superiors 6/2016 Universitaris de Primer Cicle 6/2016 Universitari de segon i tercer cicle 6/2016 Altres estudis post-secundaris 6/2016 Sense Estudis 5/2016 Estudis Primaris Incomplets 5/2016 Estudis primaris Complets 5/2016 Programes de Formació Professional 5/2016 Educació general 5/2016 Tècnics Professionals superiors 5/2016 Universitaris de Primer Cicle 5/2016 Universitari de segon i tercer cicle 5/2016 Altres estudis post-secundaris 5/2016 Sense Estudis 4/2016 Estudis Primaris Incomplets 4/2016 Estudis primaris Complets 4/2016 Programes de Formació Professional 4/2016 Educació general 4/2016 Tècnics Professionals superiors 4/2016 Universitaris de Primer Cicle 4/2016 Universitari de segon i tercer cicle 4/2016 Altres estudis post-secundaris 4/2016 Sense Estudis 3/2016 Estudis Primaris Incomplets 3/2016 Estudis primaris Complets 3/2016 Programes de Formació Professional 3/2016 Educació general 3/2016 Tècnics Professionals superiors 3/2016 Universitaris de Primer Cicle 3/2016 Universitari de segon i tercer cicle 3/2016 Altres estudis post-secundaris 3/2016 Sense Estudis 2/2016 Estudis Primaris Incomplets 2/2016 Estudis primaris Complets 2/2016 Programes de Formació Professional 2/2016 Educació general 2/2016 Tècnics Professionals superiors 2/2016 Universitaris de Primer Cicle 2/2016 Universitari de segon i tercer cicle 2/2016 Altres estudis post-secundaris 2/2016 Sense Estudis 1/2016 Estudis Primaris Incomplets 1/2016 Estudis primaris Complets 1/2016 Programes de Formació Professional 1/2016 Educació general 1/2016 Tècnics Professionals superiors 1/2016 Universitaris de Primer Cicle 1/2016 Universitari de segon i tercer cicle 1/2016 Altres estudis post-secundaris 1/2016 Educació general 1/2016 Sense Estudis 12/2015 Estudis Primaris Incomplets 12/2015 Estudis Primaris Complets 12/2015 Programes de Formació Professional 12/2015 Educació General 12/2015 Tècnics Professionals Superiors 12/2015 Universitaris de Primer Cicle 12/2015 Universitari de Segon i Tercer Cicle 12/2015 Altres Estudis Post-Secundaris 12/2015 Sense Estudis 11/2015 Estudis Primaris Incomplets 11/2015 Estudis Primaris Complets 11/2015 Programes de Formació Professional 11/2015 Educació General 11/2015 Tècnics Professionals Superiors 11/2015 Universitaris de Primer Cicle 11/2015 Universitari de Segon i Tercer Cicle 11/2015 Altres Estudis Post-Secundaris 11/2015 Sense Estudis 10/2015 Estudis Primaris Incomplets 10/2015 Estudis Primaris Complets 10/2015 Programes de Formació Professional 10/2015 Educació General 10/2015 Tècnics Professionals Superiors 10/2015 Universitaris de Primer Cicle 10/2015 Universitari de Segon i Tercer Cicle 10/2015 Altres Estudis Post-Secundaris 10/2015 Sense Estudis 9/2015 Estudis Primaris incomplets 9/2015 Estudis primaris Complets 9/2015 Programes de Formació Professional 9/2015 Educació general 9/2015 Tècnics Professionals superiors 9/2015 Universitaris de Primer Cicle 9/2015 Universitari de segon i tercer cicle 9/2015 Altres estudis post-secundaris 9/2015 Sense Estudis 8/2015 Estudis Primaris incomplets 8/2015 Estudis primaris Complets 8/2015 Programes de Formació Professional 8/2015 Educació general 8/2015 Tècnics Professionals superiors 8/2015 Universitaris de Primer Cicle 8/2015 Universitari de segon i tercer cicle 8/2015 Altres estudis post-secundaris 8/2015 Sense Estudis 7/2015 Estudis Primaris incomplets 7/2015 Estudis primaris Complets 7/2015 Programes de Formació Professional 7/2015 Educació general 7/2015 Tècnics Professionals superiors 7/2015 Universitaris de Primer Cicle 7/2015 Universitari de segon i tercer cicle 7/2015 Altres estudis post-secundaris 7/2015 Sense Estudis 6/2015 Estudis Primaris incomplets 6/2015 Estudis primaris Complets 6/2015 Programes de Formació Professional 6/2015 Educació general 6/2015 Tècnics Professionals superiors 6/2015 Universitaris de Primer Cicle 6/2015 Universitari de segon i tercer cicle 6/2015 Altres estudis post-secundaris 6/2015 Sense Estudis 5/2015 Estudis Primaris incomplets 5/2015 Estudis primaris Complets 5/2015 Programes de Formació Professional 5/2015 Educació general 5/2015 Tècnics Professionals superiors 5/2015 Universitaris de Primer Cicle 5/2015 Universitari de segon i tercer cicle 5/2015 Altres estudis post-secundaris 5/2015 Sense Estudis 4/2015 Estudis Primaris incomplets 4/2015 Estudis primaris Complets 4/2015 Programes de Formació Professional 4/2015 Educació general 4/2015 Tècnics Professionals superiors 4/2015 Universitaris de Primer Cicle 4/2015 Universitari de segon i tercer cicle 4/2015 Altres estudis post-secundaris 4/2015 Sense Estudis 3/2015 Estudis primaris Complets 3/2015 Estudis Primaris incomplets 3/2015 Programes de Formació Professional 3/2015 Educació general 3/2015 Tècnics Professionals superiors 3/2015 Universitaris de Primer Cicle 3/2015 Universitari de segon i tercer cicle 3/2015 Altres estudis post-secundaris 3/2015 Sense Estudis 2/2015 Estudis primaris Complets 2/2015 Estudis Primaris incomplets 2/2015 Programes de Formació Professional 2/2015 Educació general 2/2015 Tècnics Professionals superiors 2/2015 Universitaris de Primer Cicle 2/2015 Universitari de segon i tercer cicle 2/2015 Altres estudis post-secundaris 2/2015 Sense Estudis 1/2015 Estudis primaris Complets 1/2015 Estudis Primaris Incomplets 1/2015 Programes de Formació Professional 1/2015 Educació general 1/2015 Tècnics Professionals superiors 1/2015 Universitaris de Primer Cicle 1/2015 Universitari de segon i tercer cicle 1/2015 Altres estudis post-secundaris 1/2015 Sense Estudis 12/2014 Estudis Primaris Incomplets 12/2014 Estudis primaris Complets 12/2014 Programes de Formació Professional 12/2014 Educació general 12/2014 Tècnics Professionals superiors 12/2014 Universitaris de Primer Cicle 12/2014 Universitari de segon i tercer cicle 12/2014 Altres estudis post-secundaris 12/2014 Sense Estudis 11/2014 Estudis Primaris Incomplets 11/2014 Estudis primaris Complets 11/2014 Programes de Formació Professional 11/2014 Educació general 11/2014 Tècnics Professionals superiors 11/2014 Universitaris de Primer Cicle 11/2014 Universitari de Segon i Tercer Cicle 11/2014 Altres estudis post-secundaris 11/2014 Sense Estudis 10/2014 Estudis Primaris Incomplets 10/2014 Estudis Primaris Complets 10/2014 Programes de Formació Professional 10/2014 Educació general 10/2014 Tècnics Professionals Superiors 10/2014 Universitaris de Primer Cicle 10/2014 Universitari de Segon i Tercer Cicle 10/2014 Altres estudis post-secundaris 10/2014 Sense Estudis 9/2014 Estudis Primaris Incomplets 9/2014 Estudis Primaris Complets 9/2014 Programes de Formació Professional 9/2014 Educació general 9/2014 Tècnics Professionals Superiors 9/2014 Universitaris de Primer Cicle 9/2014 Universitari de Segon i Tercer Cicle 9/2014 Altres estudis post-secundaris 9/2014 Sense Estudis 8/2014 Estudis Primaris Incomplets 8/2014 Estudis Primaris Complets 8/2014 Programes de Formació Professional 8/2014 Educació general 8/2014 Universitaris de Primer Cicle 8/2014 Universitari de Segon i Tercer Cicle 8/2014 Altres estudis post-secundaris 8/2014 Tècnics Professionals Superiors 8/2014 Sense Estudis 7/2014 Estudis Primaris Incomplets 7/2014 Estudis Primaris Complets 7/2014 Programes de Formació Professional 7/2014 Educació general 7/2014 Tècnics Professionals Superiors 7/2014 Universitaris de Primer Cicle 7/2014 Universitari de Segon i Tercer Cicle 7/2014 Altres estudis post-secundaris 7/2014 Sense Estudis 6/2014 Estudis Primaris Incomplets 6/2014 Estudis Primaris Complets 6/2014 Programes de Formació Professional 6/2014 Educació general 6/2014 Tècnics Professionals Superiors 6/2014 Universitaris de Primer Cicle 6/2014 Universitari de Segon i Tercer Cicle 6/2014 Altres estudis post-secundaris 6/2014 Sense Estudis 5/2014 Estudis Primaris Complets 5/2014 Estudis Primaris Incomplets 5/2014 Programes de Formació Professional 5/2014 Educació general 5/2014 Tècnics Professionals Superiors 5/2014 Universitaris de Primer Cicle 5/2014 Universitari de Segon i Tercer Cicle 5/2014 Altres estudis post-secundaris 5/2014 Sense Estudis 4/2014 Estudis Primaris Incomplets 4/2014 Estudis Primaris Complets 4/2014 Programes de Formació Professional 4/2014 Educació general 4/2014 Tècnics Professionals Superiors 4/2014 Universitaris de Primer Cicle 4/2014 Universitari de Segon i Tercer Cicle 4/2014 Altres estudis post-secundaris 4/2014 Sense Estudis 3/2014 Estudis Primaris Incomplets 3/2014 Estudis Primaris Complets 3/2014 Programes de Formació Professional 3/2014 Educació general 3/2014 Tècnics Professionals Superiors 3/2014 Universitaris de Primer Cicle 3/2014 Universitari de Segon i Tercer Cicle 3/2014 Altres estudis post-secundaris 3/2014 Sense Estudis 2/2014 Estudis Primaris Incomplets 2/2014 Estudis Primaris Complets 2/2014 Programes de Formació Professional 2/2014 Educació general 2/2014 Tècnics Professionals Superiors 2/2014 Universitaris de Primer Cicle 2/2014 Universitari de Segon i Tercer Cicle 2/2014 Altres estudis post-secundaris 2/2014 Sense Estudis 1/2014 Estudis Primaris Incomplets 1/2014 Estudis Primaris Complets 1/2014 Programes de Formació Professional 1/2014 Educació general 1/2014 Tècnics Professionals Superiors 1/2014 Universitaris de Primer Cicle 1/2014 Universitari de Segon i Tercer Cicle 1/2014 Altres estudis post-secundaris 1/2014