Evolució de la població resident a l'estranger per continent

Nombre de persones amb nacionalitat espanyola, sigui o no aquesta l’única nacionalitat, que viuen habitualment a l’estranger, i l’últim municipi al qual estan inscrites és qualsevol dels municipis d’Osona. Distribució per continent.
Font: Padró d’habitants residents a l’estranger (Idescat)


Any:
 
Indicador:
MunicipiEuropa 2017 Àfrica 2017 Amèrica 2017 Oceania 2017 Àsia 2017 Europa 2016 Àfrica 2016 Amèrica 2016 Oceania 2016 Àsia 2016 Europa 2015 Àfrica 2015 Amèrica 2015 Oceania 2015 Àsia 2015